Se alla
Bild på Barkarbyskolan

Barkarbyskolan

Barkarbyskolan är en grundskola i Järfälla kommun med elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Skolan är belägen på Veddestavägen 3 i kommundelen Barkarby-Skälby som också är dess upptagningsområde, och ligger strax intill den nybyggda pendelstationen i Barkarby. På skolan går det 393 elever utspridda över sju årskurser (inklusive förskoleklass). Lärartätheten och andelen behöriga lärare i Barkarbyskolan ligger något högre än Järfällas genomsnitt. Skolans elever upplever en något högre trygghet och studiero jämfört med genomsnittet i Järfälla. Andelen elever i årskurs 6 med minst godkänt betyg (E) i alla ämnen är betydligt högre än genomsnittet i Järfälla. På Barkarbyskolan arbetar man åldersblandat i lågstadiet och åldershomogent i mellanstadiet.

Information om Barkarbyskolan

Nyckeltal (2021) Barkarbyskolan Medeltal Järfälla (oviktat)
Antal elever: 393 395
Elever/lärare: 14,4 15
Angel behöriga lärare: 87% 86%
Andel elever som upplever trygghet i skolan 95% 93%
Andel elever som upplever studiero i skolan 88% 84%
Andel elever åk6 med minst betyg E i alla ämnen 88% 62%

Här kan du jämföra nyckeltal för alla Järfällas skolor: https://www.jarfalla.se/skolaochforskola/skolbarn/kvalitetochutveckling/jamforskolor

Adress och kontaktinfo

Barkarbyskolan
Veddestavägen 3
175 62 Järfälla
08-580 299 35
barkarbyskolan@jarfalla.se
https://www.jarfalla.se/barkarbyskolan

Ansökan om skolplats
Ansökan om skolplats till förskoleklass och till årkurs 7 inför höstterminen görs i februari samma år via kommunens e-tjänst: https://e-tjanster.jarfalla.se/oversikt/overview/744
Om du är nyinflyttad i Järfälla så ansöker du om skolplats via denna e-tjänst:
https://e-tjanster.jarfalla.se/oversikt/overview/876
Fristående skolor har egna ansökningsprocesser. Ansökan till fristående skola görs därför direkt till den skolan.
Läs mer om skolval, byte av skola och regler för skolval här: https://www.jarfalla.se/skolplats
Vklass
Järfällas skolor använder sig av appen Vklass. I Vklass kan du se schema, matsedel, skolresultat, m.m. och få information från skolan. Det är också i Vklass som du gör frånvaroanmälan och ledighetsansökan. Du loggar in på Vklass med bankid. Läs mer här: https://www.jarfalla.se/vklass
Terminstider
Här kan du se datum för när terminen börjar och slutar, studiedagar, osv: https://www.jarfalla.se/terminstider
Fritids och fritidsklubb efter skolan
Barn i förskoleklass och årkurs 1-3 har rätt till plats på fritids innan och efter ordinarie skoltid.
Barn i årkurs 4-6 har rätt till plats på fritidsklubben som är öppen skoldagar 13-17 och 9-17 på lovdagar och studiedagar.
Fritids och fritidsklubben håller till i skolans lokaler. Förutsättningen för att få en plats är att föräldrarna/föräldern arbetar, studerar, är föräldraledig, eller är inskriven på Arbetsförmedlingen. Kommunen tar ut en avgift för platsen.
Här kan du söka plats på fritids/fritidsklubb: https://e-tjanster.jarfalla.se/oversikt/overview/742
Särskilt stöd
Barn som är i behov av särskilt stöd och/eller anpassningar har rätt att få det och beslut om sådana insatser fattas av rektorn. Här kan du läsa mer om hur Järfälla arbetar med särskilt stöd i skolan: https://www.jarfalla.se/skolaochforskola/elevhalsaochstod/sarskiltstodiforskolaochskola

Senaste nytt om Järfällas skolor