Se alla
Järfälla kommun

Barkarby-Skälby

Skälby kan bättre!

Skälby är ett äldre område i Järfälla med lång historia. Tyvärr har området de senaste åren blivit aktuella för allt fler negativa saker. Dels den stora inbrottsvågen som drabbat kommunen i villor och radhus men också för de byggplaner som presenterats för området. Byggplaner som Liberalerna inte står bakom. Vi vill behålla områdets nuvarande karaktär och är kritiska till att bygga höghus i området. Vi anser också att det behövs bättre trafiklösningar i området för att minska genomfartstrafiken på trånga gator.

Att inte behöva oroa sig för barnen när de går till skolan på grund av trafiken eller för att man ska bli utsatt för inbrott borde vara en självklarhet. Kommunen måste lägga mer fokus på att förbättra boende- och levnadsmiljön i Barkarby och Skälby för barn, familjer och äldre i området.

Skälby är ett av kommunens mest omtyckta områden. Men området har också drabbats negativt av allt mer genomfartstrafik, för få skolor och allt för omfattande byggnadsplaner som inte passar stadsbilden. Det är dags att kommunen tar mer hänsyn till boende i Skälby.

  1. Bryt inbrottstrenden. Järfälla är en av de mest inbrottsdrabbade kommunerna i Sverige. Vi vill att fler poliser arbetar i Järfälla, anställa fler kommunala ordningsvakter samt samarbetar mer med föreningar som Grannsamverkan mot brott.
  2. Fritidsgård i Barkarby. Jakobsberg, Kallhäll och Viksjö har alla fritidsgårdar, men sedan 2015 finns det inte längre någon fritidsgård i Barkarby/Skälby. Vi vill att en fritidsgård för ungdomar åter öppnas i Barkarby.
  3. Parkeringskaos i Barkarbystaden. S, C och MP fortsätter att bygga bostäder i snabb takt utan att bygga tillräckligt många
    parkeringsplatser. Vi kräver ett slut på parkeringskaoset genom kraftigt utöka antalet parkeringsplatser i Barkarbystaden.
  4. Öppna Barkarbybron för dubbelfilig biltrafik. Trafiksituationen över pendeltåget och E18 måste förbättras. Veddestabron har hittills kostat flera hundra miljoner, trots detta är den ännu inte på plats. Samtidigt ökar trafiken i området. Vi vill därför att nuvarande Barkarbybron åter öppnas upp för biltrafik i två riktningar samt att gångbron förlängs.