Liberalerna i Järfälla ökad kraftigt i valet 2018 och ingår i ett Alliansstyre av Järfälla kommun. UNder kommunfullmäktiges sammanträde den 17/12 fick Liberalerna förtroendet att ingå i presidiet i flera tunga nämnder.

Nikoletta Jozsa, gruppledare och kommunalråd för Liberalerna valdes under måndagskvällen till ordförande för Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla.

-De finns många utmaningar med kommunens skolor som behöver tas tag i. Mer studiero och ökad trygghet, fler behöriga lärare och förbättrad elevhälsa är några av de saker som vi kommer arbeta med för att förbättra kommunens skolor. Vi lägger också närmare 79 mnkr extra på kommunens skolor nästa år för att underlätta för verksamheterna säger Nikoletta Jozsa, kommunalråd och ordförande för Barn- och ungdomsnämnden.

Liberalernas Lars Bergstig som är en av landets mest erfarna kommunalpolitiker valdes också av ett enigt kommunfullmäktige till ordförande för Miljö- och bygglovsnämnden.

Anita Mickos (L) som länge drivit skolfrågor i Järfälla valdes till vice ordförande för Kompetensnämnden i Järfälla som har hand gymnasieskolorna, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsfrågor.

Här kan du hitta samtliga politiska uppdrag för Liberalerna i Järfälla