Se alla

Nyheter

Aktuell politik och liberala evenemang

Här hittar du en del av de politiska förslag som Liberalerna gör i Järfälla och en del av de synpunkter vi har på nuvarande politik i Järfälla kommun.

Utsatta områden i Sverige
26 april 2021

Utsatta områden i Sverige

I Sverige finns det idag ett 60-tal områden som faller under begreppet Utsatta områden. Själva begreppet är indelat i tre olika nivåer från utsatt…

Björkebyskolan
5 november 2020

Budget för Järfälla kommun 2021

År 2020 har på många sätt varit ett mycket annorlunda år som också har inneburit omfattande osäkerhetsfaktorer. Så gott som all verksamhet i kommunen…

jarfalla skolor
5 november 2020

Budget för Järfälla 2021

Idag släpps Alliansens förslag till budget för 2021 i Järfälla kommun. Budgetarbetet har försenats fem månader med anledning av den pågående pandemin och budgeten…

4 september 2019

Stora satsningar på skolan i Järfällas budget 2020

Publicerat juni 2019 Järfälla står liksom alla andra kommuner i landet inför strama budgetförutsättningar 2020. Skatteintäkterna blir lägre på grund av att antalet arbetade…

Innovationsutskott
5 mars 2019

Järfälla ska utvecklas genom innovation

För att möta nya krav, ökande behov och för att leverera offentliga tjänster av högsta kvalité så har Allianspartierna valt att inrätta ett innovationsutskott…

Senaste från Liberalerna

Senaste från Liberalerna

Fler nyheter från Liberalerna hittar du på vår rikstäckande sida.