Här hittar du samtliga valda ledamöter till kommunala uppdrag i Järfälla för Liberalerna i Järfälla. Uppdragen valdes av ett enigt kommunfullmäktige den 17/12 2018.

Kommunstyrelsen:

Vice Ordförande: Nikoletta Jozsa

Ersättare: Jonathan Björniden

Barn-och ungdomsnämnden

Ordförande: Nikoletta Jozsa

Ersättare: Ershad Taherifard

Miljö- och bygglovsnämnden

Ordförande: Lars Bergstig

Ersättare: John Öster

Kommunstyrelsens planutskott:

Ordförande: Jonathan Björniden

Kompetensnämnden:

Vice Ordförande: Anita Mickos

Ersättare: Susanne Mischel

Socialnämnden:

Ordinarie ledamot: Maria Mattsson

Ersättare: Raili Buresund-Ahlfors

Kultur-, demokrati och fritidsnämnden:

Ordinarie ledamot: Kerstin Arvidsson

Ersättare: Mardoukh Ahi

Äldrenämnd:

Ordinarie ledamot: Alva Sundström

Ersättare: Margret Österholm

Tekniska nämnden:

Ordinarie ledamot: Anne-Marie Holm

Ersättare: Esa Tuuri

Järfällahus AB

Ordinarie: Sven-Erik Köhlin

Familjerättsnämnden:

Ersättare: Lisbeth Borg

Valnämnden

Ordinarie ledamot: Per-Erik Burrau

Ersättare: Anders Bengtsson

Förbundsmöte i StorStockholm

Ordninarie: Nikoletta Jozsa

Rådsledamöter Mälardalsrådet

Ersättare: Nikoletta Jozsa

Jury för årets företagare:

Ordinarie: Nikoletta Jozsa

Kommunala Brottsförebyggande rådet:

Ordinarie: Nikoletta Jozsa

Kommunrevisionen: Lars Markstedt

Lekmannarevisorer för JHAB, Järfälla näringsliv AB, Phalaenopsis AB, Spidarör AB, Veddesta kv 1-6, Ålstavägen 18 AB, Barkarby Science AB:

Lars Markstedt