Skolgårdarna för förskolorna i Barkarbystaden är mindre än vad som rekommenderas, något som Liberalerna länge påpekat. I flera av de föreslagna förskolorna är ytorna för små och man hänvisar istället barngrupperna i Barkarbystaden till närliggande parker. I ett område som alltmer liknar en stadsmiljö ökar trafiken avsevärt. I Barkarbystaden planeras för 18000 bostäder och tusentals arbetsplatser, många nya butiker och företag med behov av leveranser med lastbil mm. Detta i kombination med förskolegrupper som ska tas sig från förskolorna till lekplatser är fel. Liberalerna anser att detaljplanen för Barkarbystaden III borde kunna ändras så att fokus inte enbart ligger på att bygga så mycket som möjligt på en sån liten plats som möjligt. 

Kritik mot Barkarbystaden III detaljplan från L, M och KD

Vid kommunfullmäktige den 19 mars kommer detaljplanen för Barkarbystaden III upp för antagande. Redan vid måndagens kommunstyrelse bereddes ärendet inför kommunfullmäktige. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna är kritiska till detaljplanen och hur Socialdemokraternas huvudfokus fortsätter vara så många bostäder som möjligt före fokus på kvalitet.

– Vi har efterfrågat breda politiska diskussioner med övriga partier men vi får kalla handen för våra frågeställningar kring livskvalitet, trygghet och långsiktighet. Barkarbystaden kan inte enbart byggas för att möta en bostadsbrist, vår målsättning måste vara ett skapa en uppskattad stadsdel för kommande generationers Järfällabor, säger Cecilia Löfgreen, gruppledare för Moderaterna.

En kritik som Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna särskilt lyft är hur man skapar utrymme för förskolornas utegårdar. Ärendet återremitterades i kommunfullmäktige i december för att säkra kvalitén för förskolorna. I ärendet framgår nu tydligt att vissa förskolor kommer få en otillräcklig utemiljö som man menar ska lösas genom att ta barngrupperna till kringliggande parker.

– Man kan inte ignorera barnens behov bara för att man vill att Järfälla ska toppa listorna för antalet färdiga bostäder. Jag utmanar Socialdemokraterna att vara ansvarig pedagog i en barngrupp för små barn som dagligen måste ta en utflykt till parken för en kvalitativ utevistelse, säger Nikoletta Jozsa, gruppledare för Liberalerna.

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna föreslår istället kommunfullmäktige att göra ett omtag med detaljplanen för Barkarbystaden III. Man föreslår färre bostäder med fokus på kvalitet med bland annat tillräckligt yta för förskolornas utegårdar. Sedan valet 2014 har Socialdemokraterna ökat planen för Barkarbystaden ifrån 12000 bostäder till 18000 bostäder.

– Det säger sig självt att man inte kan öka antalet bostäder med 50 procent utan att det ger några konsekvenser. Vi har föreslagit att vi ska dra lärdomar ifrån Barkarbystadens första kvarter, känslan är tyvärr att man gör raka motsatsen. Vi kan inte medverka till dåliga boendemiljöer, Järfälla kan bättre, säger Lennart Nilsson, gruppledare för Kristdemokraterna.

Förskolorna