Hur hög är brottsligheten i Järfälla, vilka olika brott begås och hur många anmäls? Med hjälp av statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) tittar vi närmare på utvecklingen de senaste åren. Denna artikel behandlar inbrott i Järfälla. som ökat kraftigt under 2017. Järfälla hade näst flest inbrott i Sverige det senaste året. 

Om statistiken

Vi har använt oss av siffror från BRÅ under åren 2014-2017. Siffrorna för 2017 som finns tillgängliga när detta skrivs i februari 2018 är fortfarande preliminära och kan komma att ändras. Vi har även med 2007 som en jämförelse för en 10-årsperiod. Mer statistik hittar du på www.bra.se där du kan skapa egna tabeller för olika brott och tidsperioder. Statistiken presenteras som antal anmälda brott och brott per 100.000 invånare. Järfälla har vid denna tidpunkt ca 78.000 invånare.

Anmälda brott i Järfälla

Denna artikel handlar om antalet inbrott i kommunen men även det totala antalet anmälda brott kan vara intressant att veta. 2017 anmäldes 10107 brott i kommunen vilket är 39 färre än 2016 och en därmed minskning med 0,4 %. Sett på en 10-års period är det en ökning med ca 45 % och vi ser en kraftig ökning av flera olika grova brott i kommunen.

Inbrott i lägenhet och villor i Järfälla

Bostadsinbrotten i Järfälla ökade under 2017. Vi visar här bostadsinbrotten sammantaget men också separat för villa, radhus och lägenhet.

År                  Antal anm.    100.000 inv.

2007              188                299

2014              261                373

2015              244                341

2016              250                341

2017              451                606

 

Bostadsinbrotten i Järfälla har ökat kraftigt under 2017 och har i det närmaste fördubblats mellan 2016 och 2017. Tittar man på inbrott i kommunen under en 10-årsperiod har de ökat med 140 %. Av de 451 inbrotten i bostäder i Järfälla skedde 307 st i villor/radhus och 144 st inbrott skedde i lägenheter. Enligt Polisen så tror man att ökningen beror på att utländska ligor begår inbrott i kommunen enligt en om detta i Järfälla tidning.

Var sker inbrotten?

Flest inbrott sker i Jakobsberg där 93 inbrott anmäldes varav 50 skedde i villor och radhus och 43 st i lägenheter. Viksjö är den andra platsen i kommunen där många inbrott sker med 66 stycken anmälda inbrott varav 58 skedde i villor och radhus enligt polisens uppgifter för perioden 1 jan-29 okt i Järfälla tidning.

Inbrott i idrottshallar, badhus och sportanläggningar i Järfälla

23 st inbrott skedde i idrottshallar, simhallen eller i andra sportanläggningar i Järfälla under 2017. Det är en ökning med 53 % jämfört med året innan då 15 inbrott anmäldes. Inbrott på idrottsanläggningar drabbar tyvärr många barn och unga hårt. Sparade pengar som unga arbetat ihop för att kunna göra idrottsresor försvinner, utrustning stjäls som gör att föreningarna plötsligt står utan möjlighet till träning. Föreningar idag gör ett enormt arbete med att hålla många människor borta från utanförskap och även brottslighet. När möjligheten att utöva sin sport försvinner fyller många sin tid med annat som ibland kan få svåra konsekvenser på sikt.

Inbrott på byggarbetsplatser i Järfälla

2017 anmäldes 83 inbrotts på olika byggarbetsplatser i kommunen. Det är en ökning med 380 % på en 10-årsperiod i Järfälla och en kraftig ökning från 2016 då 59 inbrott anmäldes. Byggande i kommunen har ökat kraftigt under dessa år och det finns idag fler byggarbetsplatser i kommunen.

Stöld av fordon i Järfälla

Även när det gäller stöld av olika typer av fordon har antalet anmälda brott ökat under 2017 även om tex motorcykelstölderna har minskat i kommunen.  Tittar man på en 10-årsperiod så har dock antalet bilstölder minskat i kommunen.

Bilstölder i Järfälla

År                  Antal anm.    100.000 inv.

2007              220                350

2014              185                265

2015              169                236

2016              136                185

2017              161                216

Tittar man på mopedstölder i Järfälla har antalet stölder ökat från 42 st 2016 till 70 st under 2017. Även cykelstölderna har ökat kraftigt under det senaste året, från 375 st 2016 till 420 stycken cykelstölder 2017.

Vad tycker Liberalerna om inbrott i bostäder, idrottsplatser och byggarbetsplatser?

Inbrott är en typ av brottslighet som kommunen tillsammans med polisen måste arbeta hårt för att få stop på. För många upplevs just inbrott som en av de värre typerna av brott man kan drabbas av. Känslan av att någon brutit sig in i ditt hem, gått igenom dina saker och stulit saker som dels är dyrbara men som också har ett stort affektionsvärde för ägare är ofta mycket påfrestande. För polisen blir också en sån här stor ökning som i Järfälla också en stor arbetsbelastning som kräver mycket resurser.

Liberalerna vill utöka antalet poliser som arbetar i yttre tjänst. I Järfälla vill Liberalerna utöka antalet poliser med 37 stycken för att täcka in det växande behovet av polisiär närvaro i kommunen. Vi vill också att fler poliser som idag arbetar på kontor med administrativa sysslor får arbeta ute på gator, torg och i bostadsområden. Genom synlighet och förebyggande arbete kan polisen förhindra brott innan de uppstår. Många poliser vi talat med säger att just det förebyggande arbetet ar något som polisen föredrar och är bland det viktigaste en kommun och polisen kan arbeta med för att förhindra att brott uppstår och därmed minska antalet brottsoffer.

Grannsamverkan

Vi vill även se att kommunen arbetar mer för att hjälpa de boende som vill starta grannsamverkan med utbildning. Enligt BRÅ kan grannsamverkan minska antalet inbrott med 25 % i ett bostadsområde. På Grannsamverkan Järfälla kan du läsa mer om hur man startar grannsamverkan. Man kan också höra av sig till napo-jarfalla.stockholm@polisen.se för att se om det finns grannsamverkan i ditt bostadsområde. Närpolisen har också ett informationshäfte om hur du kan förebygga bostadsinbrott

Liberalerna har också föreslagit att antalet ordningsvakter i kommunen utökas betydligt och vi vill titta mer på möjligheten att dessa röra sig även i bostadsområden för att arbeta förebyggande och avskräckande för personer som begår inbrott. Med den kraftiga ökning som vi sett i Järfälla de senaste åren måste bekämpning av denna typ av brott tas på största allvar, annars riskerar vi att få en poliskår som blir totalt överbelastad med denna typ av brott och som därmed inte hinner med att förebygga och utreda andra brott i kommunen.

Trygghet för Järfällaborna

Liberalerna anser att trygghet i kommunen är lika självklart som utbildning, vård och omsorg. Alla människor ska kunna röra sig fritt, oavsett tid på dygnet utan att känna sig otrygg. Vi behöver större satsningar på polis och brottsförebyggande åtgärder för att komma tillrätta med den ökade brottsligheten. Betydligt fler poliser, fler ordningsvakter, mer grannsamverkan och stora satsningar på förebyggande arbete behovs för att komma till rätta med problemen. Idag är det tydligt att det brister i samarbetet mellan kommun och andra myndigheter och boende i kommunen som drabbas hårt av bostadsinbrott i lägenheter och villor. En kommun kan inte förvänta sig att polisen ska lösa allt utan har ett mycket stort ansvar i att brottsligheten aldrig uppstår.

Är du intresserad av att vara med i Liberalerna för att arbeta politiskt för ökad trygghet och minskad brottslighet kan du bli medlem i Liberalerna. Vi kommer därefter kontakta dig för att höra mer om dina förslag. https://jarfalla.liberalerna.se/medlem/

Bild nedan är utdrag från www.bra.se där du kan skapa egen statistik för olika brottstyper och år.

Inbrott och brottslighet i jarfalla 2018