Se alla

Brottsligheten i Järfälla 2018

Brottslighet i Järfälla

Brottsligheten i Järfälla har de senaste åren öka på flera områden. Det totala antaletSakra cykelbanor anmälda brott av rån och stöld per 100.000 invånare är några av alla de brott som sett en kraftig ökning i Järfälla sedan 2010. (Källa Brå). Liberalerna menar att mer satsningar på poliser, trygghetsvakter och satsningar på förebyggande arbete är en förutsättning för att komma till rätta med problemet. Minskad brottslighet i Järfälla är en prioriterad fråga för Liberalerna.

Sammanfattning

Brottsligheten är ett problem i Järfälla. Den upplevda tryggheten minskar och tyvärr ser vi att många undviker vissa områden vissa tider på dygnet. Snabba lösningar är svåra att få fram och därför är det viktigt att kommunen arbetar förebyggande för att dels förhindra och försvåra brott. Dessutom behövs det större satsningar från riksdag och regering för att komma till rätta med brottsligheten i landets kommuner. Men det finns också siffror som visar att brottsligheten inom vissa typer av brott faktiskt har minskat den senaste tiden. Tex har antalet anmälda misshandelsfall minskat tillsammans med stöld av bil samt skadegörelse.

Statistik över Järfällas brottslighet.

Vi kan titta på ett antal utvalda kategorier av brott som många upplever som de som skapar otrygghet i en kommun. Denna statistik kommer från Brå och kan enkelt laddas ner på deras hemsida. Siffrorna som anges är anmälda brott per 100.000 invånare.

Rån i Järfälla

Tyvärr är det inte ovanligt att vi läser om olika typer av rån i kommunen och ser polishelikoptrar. Butiker som säljer telefoner verkar ha varit särskilt utsatta. Antalet rån i Järfälla har ökat varje år sedan 2013. Denna kategori inkluderar även grova rån. Ökningen av antalet anmälda rån mellan 2015 och 2016 är över 21 %.

2013: 89

2014: 104

2015: 108

2016: 131

2017: 133

Polisen gjorde under ett antal månader under vintern 2017 en satsning där man ökade synligheten i de områden där det finns mycket butiker. Något som verkar ha gett effekt enligt polisen och handlarna. Om detta visar sig i statistiken återstår att se när det är färdigställd.

Inbrott i Järfälla

Antalet inbrott har de senaste åren ökat i Järfälla. Denna typ av brott känner många är väldigt integritetskränkande då de sker ur hemmet. Känslan av att någon olovligen befunnit sig i sitt hem är väldigt svår för många. Detta i kombination med att värdefulla, både ekonomiskt och sentimentalt, föremål stjäls gör att detta är ett av de brott många försöker förebygga med larm, grannsamverkan mm. Inbrott är en av de brottskategorier där det sker flest brott i kommunen. Stöld och skadegörelse är ett par av de brott som har högre antal anmälda brott.

Antalet anmälda inbrott i Järfälla

2012: 850

2013: 827

2014: 891

2015: 949

2016: 953

2017: 1281 (+34,42 % från 2016)

 

Sexualbrott

Järfälla har fått en ökning av antalet anmälda våldtäkter samt blottning i kommunen de senaste åren. 2015 anmäldes 28 våldtäkter i Järfälla. 2016 var den siffran 57. Antalet anmälda blottningar har ökat från 14 st 2014 till 27 st 2016.

Misshandel

Antalet anmälda fall av misshandel är ett av de brott som har minskat i kommunen. Per 100.000 invånare

2014: 851

2015: 900

2016: 791

2017: 772

Skadegörelse i Järfälla

Antalet anmälda fall av skadegörelse per 100.000 invånare har minskat något under 2016. I denna kategori innefattas också mordbrand. 

Övriga brott

Statistiken som Brottsförebyggande rådet presenterar är omfattande och ovanstående är ett urval ur denna statistik. Med hjälp av sidan http://statistik.bra.se/ kan du enkelt skapa egna tabeller och diagram över antalet anmälda brott, antal uppklarade, lagförda osv.

Miljöbrott och utsläppsbrott i Järfälla

De senaste tre åren har denna typ av brott ökat för varje år. Miljöbrotten har ökat från 28 st 2013 till 45 st 2016. Utsläppsbrotten ökade från 21 st 2014 till 34 st 2016.

Sammanfattning om brottslighet i Järfälla

Som vi ser så är den en blandning av ökningar och minskningar av brottsligheten i kommunen de senaste åren. Brottsligheten i Järfälla är däremot en fråga som behöver på allvar behöver lyftas upp mer. Järfälla är en av de kommuner som växer snabbast i Europa just nu och det medför också stora utmaningar då allt fler flyttar hit. Det är viktigt att brottsligheten tas på allvar och att man har detta i åtanke när kommunen byggs ut. Fler bostäder kräver också fler poliser, väktare och förebyggande arbete för att samhället ska fungera.

Ett arbete med att förbättra kommunens utsatta områden och för att få ort denna klassificering har inletts iom 77-punktsprogrammet. Här kan du läsa med om utsatta områden och Förortslyftet.

Förebyggande arbete i Järfälla

Alla kommuner behöver ett omfattande förebyggande arbete för att kunna fungera. Det handlar inte bara om att kortsiktigt kunna se till att unga och äldre hamnar i kriminella kretsar. Det handlar framförallt om långsiktigt se på saken och se till att olika typer av insatser finns under många år. Dessvärre är det inte ovanligt att kommunen skär ner just på det förebyggande arbetet när man behöver spara i budgeten. Orsaken är att resultatet av förebyggande arbete inte syns på pappret lika tydligt som en besparing.

Unga behöver vuxna på fritidsgårdarna, det behövs fältassistenter och personal i skolorna som möter unga i olika roller.

Föreningslivet har en stor och viktig roll i arbetet med unga. Kommunen måste se till att föreningarna får bra stöd och hjälp från kommunen om det behövs. Ett nära samarbete är ytterst viktigt.

Poliser i Järfälla

Liberalerna har föreslagit att antalet poliser i Järfälla utökas med minst 37 st de närmsta åren. Tryggheten måste öka och antalet brott minska. Polisens arbete är som bäst när den sker förebyggande, att det finns så pass många synliga poliser på gator och torg att brottslingar väljer bort Järfälla. Polisen själva menar att deras arbete är bäst om de kan förhindra att brott sker.

Liberalerna vill också att polisernas löner ökar för att göra att fler söker sig till yrket och att poliser faktiskt får en högre lön för det arbete som de utför. Tyvärr har vissa typer av samhällsbärande yrken för låga löner. Detta gör att färre söker sig till deras utbildningar.

Trygghetsvakter i Järfälla

Behövs trygghetsvakter i en kommun? Liberalerna menar att det behövs av flera anledningar. I Järfälla vill Liberalerna att 15 stycken anställs för att synas där mycket folk rör sig för att förhindra att brott sker. Men det är också viktigt att vakter rör sig över hela kommunen för att också förhindra andra typer av brott i bostadsområden mm.

Trygghetsvakter är också ett sätt att öka närvaron under tiden fler poliser utbildas och anställs. Liberalerna vill få 37 nya poliser till kommunen men att utbilda och anställa poliser kommer ta tid. Under tiden vill vi att trygghetsvakter finns i kommunen.

”Tryggt och snyggt i Järfälla”

Under många år har politiker pratat om ”Tryggt och snyggt” i Järfälla. Ofta har det handlat om att kommunen samlar boende som får peka ut otrygga områden och sen försöker kommunen hjälpa till att öka tryggheten på just den platsen. Det kan handla om att ta bort buskar och träd samt öka belysningen i olika områden.

För att öka tryggheten är mer belysning och borttagande av buskage mm viktigt men det löser inte hela problemet med brottsligheten. Vi nöjer oss inte med att man sätter upp fler lampor och tar bort växter. Det behövs fler poliser och väktare som syns i hela kommunen på alla dygnets timmar för att komma tillrätta med problemet.

Liberalerna i Stockholms läns landsting har också föreslagit att nattbussarna ska kunna göra fler stopp längs vägen. När en passagerare behöver gå av ska bussen kunna stanna även om det inte är en busshållplats. På detta sätt hoppas vi att många kan kliva av närmre sitt hem och därmed minska gångsträckan nattetid.