Ålstaskolan i Barkarbystaden kommer nu att byggas och beräknas stå klar i samband med att höstterminen 2022 börjar. Ålstaskolan kommer bli en 1-6 skola med förskoleklass och även en förskola. Man utreder samtidigt hur Ålstaskolan även kommer kunna användas för åk 7-9 i framtiden.

– Vi är jätteglada över att en ny och modern för- och grundskola byggs i ett barnvänligt område i Barkarbystaden. Denna skola innebär en stor trygghet för de barnfamiljer som väljer att flytta hit säger Nikoletta Jozsa (L), ordförande för barn- och ungdomsnämnden i Järfälla.

Idrottshall och konstgräsplan på Ålstaskolan

En större idrottshall kommer byggas i anslutning till skolan och det kommer även att anläggas en konstgräsplan. Detta planeras att byggas i den första etappen och kommer stå klar 2022. Skolan kommer ha 240 barn i förskolan och ca 350 elever i åk 1-6 samt förskoleklass. Tanken är att en del av förskoleplatserna kommer kunna byggas om till skolplatser om behoven kommer skifta.

I etapp två av Ålstaskolan planerar man att bygga en grundsärskola, en träningssärskolverksamhet samt en högstadieskola. Man kommer även att bygga en större idrottshall i samband med detta. Exakt hur detta ska byggas kommer undersökas och delar av detta kan komma att byggas som en filial till etapp 1 i Barkarbystaden.

ÅlstaskolanÅlstaskolan

Här hittar du samtliga skolor i Järfälla och kan ansöka om plats på förskola och skola i Järfälla