Publicerat juni 2019

Järfälla står liksom alla andra kommuner i landet inför strama budgetförutsättningar 2020. Skatteintäkterna blir lägre på grund av att antalet arbetade timmar i Sverige sjunker och vi har nu nått brytpunkten då den del av befolkningen som arbetar och bidrar med skatteintäkter minskar. Samtidigt föds det allt fler och vi lever allt längre vilket gör att behovet av skola, vård och omsorg ökar. Alliansens budgetförslag präglas därför av ansvarstagande och ordning i ekonomin.

– Vi måste säkerställa att vi använder varje skattekrona där den bäst behövs och därmed vara ekonomiskt ansvarsfulla. Vi lägger nu en budget med tuffa prioriteringar där kommunens kärnverksamhet står i fokus. Det finns i tider som dessa inte utrymme för några utsvävningar, säger Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande (M).

Stora satsningar på Järfällas skolor

Alliansens mest prioriterade fråga är att stärka Järfällas förskolor och skolor. Därför är detta det mest prioriterade området i 2020 års budget. Skolan får ett tillskott på 102 miljoner kronor, vilket ska täcka volymökningar och en höjning av barn- och elevpengen. Tillsammans med omprioriteringar av tidigare genomförda riktade satsningar så kan pengen höjs med i drygt 5%. Att enskilda satsningar tas bort och läggs på pengen innebär att skolledarna får större frihet att satsa på de delar som behöver prioriteras inom deras egna enheter.

-Vi prioriterar tydligt skolan i denna budget där vi dels höjer elevpengen och dels ökar skolledarnas möjligheter att bättra anpassa undervisningen efter lokala behov. Samtidigt gör vi den största satsningen på elevhälsan på många år för att öka barn- och unga psykiska och fysiska hälsa säger Nikoletta Jozsa, kommunalråd (L).

Äldreomsorgen är en annan kärnverksamhet som Alliansen väljer att prioritera i den strama budgeten. För första gången på många år väljer vi nu därför att höja hemtjänstpengen för att skapa bättre förutsättningar för utförarna att erbjuda Järfällas äldre kvalitativ äldreomsorg.

– Järfällas äldre ska kunna känna trygghet och lita på den omsorg som bedrivs. En hög kvalitet på äldreomsorgen är viktig för att öka tryggheten, minska utanförskapet och ge människor i behov av stöd den hjälp som behövs. Järfälla ska vara en seniorvänlig kommun. Vi kommer även under året att revidera vår uppskattade äldreplan, säger Lennart Nilsson, kommunalråd (KD).

Järfälla kommun ska ligga i framkant i klimatarbetet. I Alliansens budget tar vi nu ansvar för att Järfälla ska vara en långsiktigt hållbar kommun där det finns goda förutsättningar för invånare, verksamheter och företag att göra enkla och smarta val när det kommer till miljö och social hållbarhet.

– Vi kommer att intensifiera arbetet med att motverka utanförskap. Kommunens nya utskott för miljö och social hållbarhet kommer att ha i uppdrag att arbeta med just det här. För detta ändamål har det avsatts 6 miljoner kronor, säger Aphram Melki, kommunalråd för (C).

Vi kommer att använda Järfällabornas pengar där de gör mest nytta. Järfälla ska vara en effektiv kommun som använder våra resurser på ett effektivt sätt. Det kommer ge en riktigt bra service till Järfällaborna. Det är Alliansens löfte.

Nikoletta Jozsa