Se alla
Jakobsberg

Jakobsberg

Vad vill Liberalerna med Jakobsberg?

I den allt för snabba utbyggnaden har Jakobsberg glömts bort. Vi vill dra ned på byggtakten i Järfälla och istället lägga mer resurser på skolor, omsorg, trygghet och kultur. Idag är detta en bristvara i Jakobsberg. Det behövs fler lärare och mer studiero i skolan, en kraftig ökning av antalet poliser och stora förbättringar inom äldreomsorgen. Här är våra huvudpunkter för Jakobsberg.

Sänk byggtakten i Jakobsberg och hela järfälla

Idag byggs det för fort i Järfälla. Naturområden försvinner, det saknas lärare i skolorna och trafiksituationen i kommunen liknar mest ett kaos. Sänk byggtakten och förbättra för människorna som bor här. Ett exempel på hur det kan bli när kvantitet går före kvalité i planeringen är bostäderna som planeras på engelbrektsvägen i Jakobsberg. Där vill man såga ned 60 % av träden, bygga en genomfartsled mellan Viksjöleden och Folkungavägen. Detta för att kunna bygga ett stort antal höghus mellan 4-10 våningar.

Fler elever måste klara skolan.

I vissa av Jakobsbergs skolor har färre än 40 % av eleverna tillräckliga betyg för att börja gymnasiet. Fler behöriga lärare, mer studiero och tidigare betyg behövs för att öka möjligheterna för eleverna att börja på gymnasiet.

Bättre omsorg för äldre i Jakobsberg

Du ska inte behöva flytta från Jakobsberg när du behöver plats på ett omsorgsboende. Det behövs flera typer av boendeformer och fler mötesplatser för äldre i Jakobsberg för att öka livskvalitén.

Ökad trygghet i Jakobsberg och färre inbrott.

Alla ska kunna röra sig ute i Jakobsberg utan att känna sig rädd. Det behövs fler poliser, mer förebyggande arbete och hårdare straff för grova brott för att komma till rätta med brottsligheten i Jakobsberg.

Mer kultur för ett levande Jakobsberg

Det saknas kultur i Jakobsberg och det vill vi ändra på. Vi vill bygga en utomhusscen för framträdanden i Jakobsberg där fler får möjlighet att visa upp teater, musik och andra kulturhändelser. Kulturen är livsviktig för alla åldrar.

Fler och bättre parkeringsmöjligheter.

Den allt för snabba utbyggnaden i Jakobsberg gör att fler och fler centrumparkeringar och infartsparkeringar försvinner. Detta gör att många undviker Jakobsberg. Det måste gå att parkera bilen i Jakobsberg även i framtiden.

Jakobsbergs centrum- ett levande centrum med ökad trygghet

När styrande politiker har lagt allt fokus på Barkarbystaden har Jakobsbergs centrum glömts bort. Vi vill se ett levande centrum med butiker, restauranger, ökad trygghet och service. Jakobsbergs centrum behöver ett rejält lyft.

Bevara Jakobsbergs naturområden.

På flera platser vill kommunen ta bort värdefulla naturområden och ersätta dem med höghus. Bygghetsen där naturområden offras till förmån för höghus måste få ett stopp.

Bättre möjligheter till idrott.

Vi vill införa idrottsskolor i Järfälla och att fysisk rörelse är ett dagligt inslag på alla skolor. Förutsättningarna för idrott och spontanidrott måste också bli bättre med utomhusgym, fler i anläggningar för nyare sporter. Det är också viktigt att idrottsföreningar får rätt förutsättningar att utveckla sin verksamhet.

 

Samtidigt som 22 000 nya bostäder planeras i Järfälla av styrande politiker finns det stora brister inom skolan, omsorgen, tryggheten och kulturen och byggandet har lett till trafikkaos på flera platser i kommunen. Kommunens låneskuld har ökat från ett par hundra miljoner till över 2 miljarder kronor på ett par år. Samtidigt offras kommunens grönområden för att bygga höghus, markpriserna sjunker och brottsligheten ökar. Det här är resultatet av de andra partiernas bostadspolitik och detta måste få ett stopp. Därför vill vi sänka byggtakten i Järfälla.

För Liberalerna i Järfälla är Järfällaborna och deras vardag viktigast. Alla ska kunna idrotta, utöva eller ta del av kultur, fritid och natur. Och vi ska ha Sveriges bästa skolor för våra unga. Allt detta ska kunna görs på ett tryggt sätt där man slipper känna oro för att gå hem från skolan, arbete, träning eller ett restaurangbesök. Järfällas fokus måste vara att först skapa en bra, fungerande och levande kommun.