För att möta nya krav, ökande behov och för att leverera offentliga tjänster av högsta kvalité så har Allianspartierna valt att inrätta ett innovationsutskott under kommunstyrelsen. Utskottet skall i samverkan med förvaltningarna, nämnderna och andra intressenter, genom ett innovativt arbetssätt och ny teknik säkerställa Järfällas position som en Sveriges mest innovativa kommuner.

Redan 2014 föreslog Liberalerna, då Folkpartiet, att en innovationsnämnd eller innovationsråd skulle införas i Järfälla för att förbättra kommunens alla verksamheter. Nu har Alliansen beslutat att införa ett innovationsutskott införs under kommunstyrelsen.

Skolan fortsätter att digitaliseras i hög takt. Idag har alla elever i Järfälla tillgång till digitala hjälpmedel. Utvecklingen av nya läromedel och sätt att applicera dem i undervisningen går framåt dag för dag.

– Skolan som ligger i framkant av digitaliseringen inom kommunerna kan bidra mycket till annan verksamhet men jag tror också att skolan har mycket att lära av andra i kommunen. Därför är det bra att vi nu skapar ett nytt kommunövergripande utskott där politiken kan ta tillvara kompetens och kunskap från olika delar av verksamheten men också utifrån för att försöka skapa nytta till hela kommunens verksamhet, säger Nikoletta Jozsa (L), kommunalråd.

Bättre välfärdstjänster i Järfälla

– I och med att Järfälla växer och befolkningen blir äldre, detta innebär att behoven av välfärdstjänster ökar i hög takt. Kvalitén i kärnverksamheten och den kommunala förmågan uppfylla Järfällabornas förväntningar ställer krav på metodutveckling och ny teknik. Därför är jag glad över att vi i Alliansen har framsyntheten att införa ett innovationsutskott, säger Lennart Nilsson (KD), kommunalråd och ordförande i Innovationsutskottet.

Järfälla har en historia av innovativt arbete, bland annat så pågår ett samarbete mellan kommunen, KTH, Region Stockholm (Tidigare SSL) och Nobina för att utveckla innovativa kollektivtrafiklösningar i Barkarbystaden. Detta är något som Alliansen nu hoppas kunna bygga vidare på med ett nytt Innovationsutskott som ska ta ett helhetsgrepp för utvecklingen av nya smarta lösningar.

– Arbetet med smart kollektivtrafik i Barkarbystaden är något som vi definitivt kommer att fortsätta att utveckla i samarbete med våra partners men det finns också andra delar av verksamheten som vi hoppas kunna utveckla. Bland annat så jobbar Alliansen med att stärka tryggheten i kommunen och där hoppas vi att ny teknik som styrd belysning, smartare kameror och eventuellt en trygghets-app  ska kunna bidra till ökad trygghet för våra medborgare, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Utvecklingen av ny teknik leder ständigt till att samhället blir mer miljösmart och hållbart. Inkorporeringen av ny teknik i den kommunala verksamheten är något som Alliansen hoppas ska kunna bidra till att Järfälla blir en mer hållbar kommun.

– Vi ser att den miljövänliga och hållbara utvecklingen går i en rasande fart runt om kring oss i världen. Det är viktigt att Järfälla fortsätter vara i framkant på detta område. Vi som kommun måste ta vår del av ansvaret i att vända klimatförändringarna och utsläppen. Järfälla ska vara Sveriges mest miljövänliga och mest hållbara kommun, säger Aphram Melki (C), kommunalråd.