Publicerat juni 2019

Elevhälsan får ett rejält ekonomiskt tillskott i den nya budgeten för Järfälla. – Elevhälsan har varit eftersatt i många år och det är dags att ge skolorna mer resurser för att förbättra elevernas hälsa och välbefinnande säger Nikoletta Jozsa (L) kommunalråd med ansvar för skolan. 

För första gången på 5 år får Järfällas elevhälsa extra pengar när Alliansens budget presenterades. Trots att barn och ungas psykiska- och fysiska ohälsa försämras har inga satsningar gjorts för att bryta utvecklingen. I den budget som nu beslutats så får elevhälsan 4 miljoner kronor extra. 

-Vi kommer lägga 3 miljoner på att stärka skolornas elevhälsa så att fler kan få träffa skolsköterskor, kuratorer och annan personal som arbetar för att hjälpa eleverna. Ytterligare 1 miljon kronor kommer läggas på räkna, skriva- läsagarantin som faller under elevhälsan fortsätter Nikoletta.

Genom satsningar på elevhälsan vill alliansen öka studieron och tryggheten i skolan samtidigt som barn och unga snabbare kan få hjälp. 

Nikoletta Jozsa