Liberalerna och övriga partier i Alliansen lovade i valet att sänka byggtakten i Järfälla. Nu kommer det första förslaget på hur detta ska genomföras. Byggprojekten i Fastebol, förtätningen av Engelbrektsområdet samt ombyggnaden av parkeringshuset Väpnaren är några av byggprojekten som kommer läggas på is. Dock poängterar Nikoletta Jozsa (L) som är kommunalråd med ansvar för byggnation att ingångna avtal samt tunnelbaneavtalet kommer hållas vilket fortfarande innebär många nya bostäder.

 – Byggtakten har de senaste åren varit högre än vad som har varit bra för Järfälla. Nu satsar vi istället på en kvalitativ utbyggnad i en takt där kvalitén på skolor, trafiksituationen, trygghet och mycket annat kan utvecklas i takt med utbyggnaden säger Nikoletta Jozsa (L)

 Ekonomi i balans i Järfälla

Planen som presenteras för kommunstyrelsen på onsdag innehåller 3000 färre bostäder än tidigare byggplan. Trots detta kommer över 14.000 nya bostäder att byggas i kommunen för att hålla tunnelbaneavtalet.

-Utbyggnadsplaner måste hela tiden uppdateras för att följa marknaden och vi anser att den här planen är mer rimlig än den tidigare. 14.000 bostäder är fortfarande betydligt fler än vad de flesta andra Stockholmskommuner bygger men det måste ske med kvalité och en ekonomi i balans säger Emma Feldman (M), ordförande för kommunstyrelsen.

Utbyggnaden i Fastebol, Engelbrekt och Väpnaren stoppas

Några av de byggprojekt som stoppas om förslaget vinner gehör i kommunstyrelsen är de kraftigt kritiserade byggplanerna i Fastebol, Engelbrektsområdet samt ombyggnaden av parkeringshuset Väpnaren till ett 19-våningars hus i Jakobsberg.

Andra projekt som påverkas är utbyggnaden i Ormbacka och delar av Veddesta.

– Det handlar om att vi vill ta större hänsyn till befintliga bostadsområden än man gjort tidigare. Man kan inte förvandla Jakobsberg till ett enda höghusområde eller bygga höghus i villaområden. Det vore oansvarigt att enbart fokusera på att bygga så mycket som möjligt och att inte tänka på grannarna säger Jonathan Björniden (L), ordförande för planutskottet.

Alla avtal, inklusive tunnelbaneavtalet i Järfälla hålls

Nikoletta är tydlig med att inga avtal kommer brytas, utan att de föreslagna förändringarna är projekt som ännu inte är avtalade. Tunnelbaneavtalet gäller fortfarande. Samtidigt är man tydlig med att den sänkta byggtakten inte är detsamma som byggstopp. Det behövs fortfarande bostäder i Järfälla. Det behöver byggas på ett rimligare sätt i framtiden.

– Vi är oerhört glada över att så många olika aktörer är intresserade av att etablera sig i Järfälla och kommer inte fatta några beslut som riskerar denna utveckling. Tvärtom ser vi positivt på och för samtal med många aktörer som vill hjälpa oss att utveckla Järfälla. Vi behöver bygga till en bättre och tryggare kommun att bo i. En väldigt positiv utveckling är den kommande tunnelbanelinjen, avslutar Nikoletta.

Läs mer om tunnelbaneavtalet