Under måndagen fastställdes Alliansens budget för Järfälla kommun 2019. Stora fokusområden för Järfälla under mandatperioden kommer vara att förbättra skolan, sänka byggtakten till rimliga nivåer samt öka tryggheten för Järfällaborna. En annan stor satsning är inrättandet av en äldrenämnd i kommunen.

Vi önskar naturligtvis att vi hade kunnat göra större satsningar men det ekonomiska läget har vi ärvt av Socialdemokraterna i Järfälla som styrt kommunen under fyra år. Trots detta kan Alliansen göra satsningar på hela 79 miljoner kronor på kommunens skolor. För Liberalerna är ökad studiero, förbättrad elevhälsa, fler lärare och att åter göra Järfälla kommun till en attraktiv arbetsplats för skolpersonal ytterst viktigt.

Läs budgeten i sin helhet genom att klicka här.