Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet har kommit överens om att bilda ett styre i Järfälla. Alliansen kommer under mandatperioden 2018-2022 att styra kommunen utifrån en gemensam Alliansplattform.

Vår målsättning är att under mandatperioden föra breda politiska samtal för att hitta långsiktiga lösningar. I det skede som Järfälla kommun befinner sig i så ser vi gärna pragmatiska lösningar med brett stöd för att skapa ett så bra framtida Järfälla som möjligt för alla Järfällabor.

Fokus under den kommande mandatperioden är att öka tryggheten, stärka den gröna omställningen, höja kunskapsresultaten och studieron i våra förskolor och skolor, sänka byggtakten för att säkerställa kvalitativ och hållbar byggnation, säkerställa god och hög kvalitet inom äldreomsorg och hemtjänst samt att bryta det sociala utanförskapet genom att få fler Järfällabor i arbete.

Fakta:

Alliansen har sammanlagt 27 mandat i Järfällas kommunfullmäktige

Socialdemokraterna Järfälla, Vänserpartiet och Miljöpartiet i Järfälla har 26 mandat

Sverigedemokraterna har 8 mandat. 

Detta innebär att Socialdemokraterna i Järfälla behöver samarbeta med eller rösta lika som Sverigedemokraterna för att fälla Alliansens förslag. 

Alliansen Järfälla
Alliansen i Järfälla