Liberalerna anser att det behövs små barngrupper i förskolan. Det senaste åren har vi sett en kombination av stora barngrupper och brist på utbildad personal. 2017 gick det i snitt 19,1 barn i åldern 4-5 år per avdelning i Järfällas förskolor. Detta ska jämföras med 15,7 barn i snitt i Sverige. Tittar man på förskolorna som helhet går det i snitt 15,3 barn per avdelning i Sverige medans samma siffra är 18,4 barn i Järfälla. Det är nästa 20 % större barngrupper än genomsnittet.

Liberalerna är mycket kritiska till Socialdemokraternas förskolepolitik i Järfälla. Detta är ett svek mot väljare, barn och föräldrar i Järfälla. Barngrupperna i kommunen måste bli mindre anser Liberalerna.

Alla barn ska känna att de får tid med och uppmärksamhet av förskolläraren och kunna nå sin
fulla potential i förskolan och inte passera obemärkt förbi. Det är viktigt att barngrupperna i Järfälla är små
och inte är större än de riktlinjer som tagits fram. Alla förskolor ska få tillräckligt med resurser för att upprätthålla
de uppsatta målen om personaltäthet.

Vi anser också att förskoleytorna som nu byggs i Barkarbystaden är allt för små. Läs mer om det här. 

Här hittar du en källa till barngruppernas storlek i Järfälla. https://www.jarfalla.se/download/18.64a6100b1637ebf1708d6080/1527246396011/11%201%20Ordfo%CC%88randefo%CC%88rslag%20Minskade%20barngrupper%20i%20f%C3%B6rskolan%20Barn-%20och%20ungdomsn%C3%A4mnden%202018-05-22.pdf

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.