Se alla
Idrottsföreningar i Järfälla

Idrott och fritid

Mer idrott. Bättre hälsa

Idrotten är viktig för hela Järfälla. Barn, unga, vuxna och äldre ska kunna motionera på ett tryggt sätt och med bättre förutsättningar. Liberalerna är Järfällas idrottsvänligaste parti.

Liberalerna vill:

Liberalerna är det parti i Järfälla som vill göra störst satsningar
på idrotten i kommunen. Detta för att vi vet hur viktig idrotten
är för Järfällaborna. När gokartbanan nyligen hotades av
nedläggning var Liberalerna det parti som protesterade mest.
Idrotten förtjänar mer resurser istället för nedläggningshot.

Att idrotta och motionera är en viktig del av vardagen för
många Järfällabor. Idrotten fungerar även förbyggande för
att motverka sjukdomar, ohälsa och brottslighet. Många
föreningar gör idag ett enormt arbete för att hjälpa barn
och unga med sammanhållning, värderingar och med att
komma bort från utanförskap.

Tre av våra viktigaste punkter för bättre idrott i Järfälla:

 1. Stöd åt föreningar som arbetar förebyggande med unga.
  Sammanhållningen i föreningen kan vara det enda som håller
  unga ifrån brottslighet och otrygga miljöer. Flera föreningar
  hjälper idag till med läxläsning, värdegrund och lär ut respekt för
  andra människor. Detta ovärderliga arbete måste få mer stöd.
 2. Idrottsklasser och fysisk aktivitet varje dag. Järfälla har en
  unik möjlighet att starta en olika idrottsklasser i grundskolan
  och i gymnasiet. Vi vill också att elever ska ha en fysisk aktivitet
  i skolan varje dag.
 3. Öka tryggheten i motionsspår och naturområden. Vi vill
  förbättra belysningen på gångvägar och i motionsspår, se fler
  poliser och anställa fler kommunala ordningsvakter i de olika
  kommundelarna för att öka tryggheten.