Järfällabadet Jakobsbergs simhall

Jakobsbergs simhall är en viktig del av Järfälla kommun som ska värnas och utvecklas. Just nu Jakobsbergs simhallbyggs en ny simhall bredvid den gamla simhallen med fler och större bassänger. Liberalerna i Järfälla är dock inte nöjda med hur utformningen av den nya simhallen blir. Vi hade hellre sett att man gav plats för ordentliga läktare i simhallen och att en utomhusbassäng byggdes samtidigt som man bygger en ny simhallen säger Liberalerna i ett uttalande.

Vi ska här redogöra för hur Liberalerna i Järfälla ser på Jakobsberg simhall och hur vi hellre hade sett att den utvecklades. Kanske kan det någon gång i framtiden förändras så att simhallen utvecklas i en riktning som passar bättre för en kommun av Järfällas storlek.

Läktare i Järfällabadet

Läktarna i Jakobsbergs simhall har varit en het fråga som har debatterats mycket i kommunen. Dessvärre har Socialdemokraterna i kommunen egenhändigt fattat ett beslut om att det inte ska finnas ordentliga läktare i Jakobsbergs simhall. De har nöjt sig med flyttbara läktare som enbart ger några extra platser.

Redan i den gamla simhallen, som finns kvar när detta skrivs, debatterades läktarna livligt. Detta berodde på att de läktare som finns/fanns i den simhallen inte hellre täcktre till egentligen. Vid större simtävlingar har det allltid valt överfullt och förhoppningen hos ånga har varit att när den nya simhallen äntligen byggs så kommer också större läktare att byggas.

För att arrangera större tävlingar som SM, VM eller större cuper osv krävs två viktiga saker. En 50-meters bassäng, vilket nu byggs, och läktare för mist 5-600 personer men helst för runt 1000 personer. I den nya simhallen i Jakobsberg blir det inga fasta läktare vilket leder till att större tävlingar inte kommer kunna arrangeras i kommunen. Och det är här åsikterna går isär bland politikerna. Politikerna hos de styrande S, MP och Centerpartiet i Järfälla anser att det räcker med utdragbara läktare som rymmer ett fåtal personer och på grund av deras syn kommer inga större tävlingar kunna arrangeras.

Liberalerna å andra sidan är mycket kritiska till detta. Simhallen i Jakobsberg är en mycket viktig del av kommunens serviceutbud. Det är där man lär sig simma, det är en samlingsplats för många olika idrotter och det är också en plats för tävlingar. Järfälla kommer växa till 120.000 invånare från dagens 77.000 på bara några få år. Jakobsbergs simhall måste därför kunna arrangera stora simtävlingar och bli ett självklart val för tävlingsarrangörer och därför anser Liberalerna att avtalet ska omförhandlas så att läkter ryms i simhallen.

Veddestabron omförhandlades

Veddestabron är ett ypperligt exempel på varför Socialdemokraternas logik i detta inte håller. Veddestabron är ett stort misslyckande för Järfälla kommun och har hittills kostat 275 miljoner kronor. Detta utan att bron står på plats. Detta trots att upphandlingen visade att bron endast kommer kosta 65 miljoner kronor. Trots detta hade kommunen bundit upp sig på att betala 275 miljoner kronor. Sett alvtal försökte kommunen omförhandla trots att det var påskrivet och klart. Liberalerna anser att om viljan finns att omförhandla avtalet för en bro så borde vilja finnas att omförhandla avtalet om simhallen.

Även simklubben i Järfälla ville ha större läktare och de har gått så långt att de har presenterat ett konkret förslag för politikerna att ta ställning till. Järfälla simklubb är en mycket duktig och framgångsrik klubb med många vinster i olika simtävlingar. Klubben har ett stort medlemsantal och är mycket viktiga i kommunen.

Liberalerna ville att fasta läktare skulle byggas i simhallen. Den politiska majoriteten i kommunen med främst Socialdemokraterna i spetsen anser det inte. Därför får simhallen endast mindre flyttbara läktare som inte räcker för stora tävlingar. Ett stort misslyckande för kommunen som därmed går miste om stora tävlingar i framtiden.

Utomhusbassänger vid Jakobsbergs simhall

Utomhusbassäng i Jakobsberg. Det skulle kunna vara rubriken i en tidning om Liberalerna fick bestämma. För ett antal år sedan kom första förslaget från Liberalerna om att simhallen i Jakobsberg skulle kompletteras med en utomhusbassäng för sommarmånaderna. på många platser i länet finns stora utomhusbassänger för invånarna att använda. För de som bor i Järfälla är Huvudstabadet ett av de närmre baden under sommaren men det är svårt att ta sig dit. Mälarens olika badplatser i Järfälla är också svårtillgängliga och ligger långt ifrån kommunens centrala delar. Liberalerna i Järfälla vill därför att en utomhusbassäng byggs i anslutning till Jakobsbergs simhall

Med en utomhusbassäng skulle området kring simhallen i Jakobsberg bli en samlingspunkt under sommarmånaderna när många simhallar dessutom stänger. Längre öppettider och fler möjligheter till simskolor för barn och vuxna tillsammans med ett levande idrottsliv skulle vara en stor vinst för kommunen.

Idrottsgymnasium med inriktning mot simning vid Jakobsbergs simhall

Skolområdet som omgärdar simhallen i Jakobsberg kallas för Skolstaden. Det är ett antal skolor från yngre klasser till gymnasiet som ligger tät intill varandra och som samverkar på olika sätt. För Liberalerna har det alltid varit självklart att detta område ska utvecklas och förbättras för att fler elever sak söka sig till Järfällas gymnasieskolor. Ett led i detta är att inrätta idrottsgymnasier i kommunen. Det är olika gymnasieprogram med en inriktning mot en eller flera idrotter. Med tanke på den nya simhallen och dess 50-meters bassäng så öppnas nya möjligheter för gymnasieskolan i Jakobsberg.

Tex skulle ett idrottsgymnasium kunna inrättas med inriktning mot simning. I kombination med en utomhusbassäng och en 50-meters inomhusbassäng skulle Jakobsbergs simhall och Järfällas gymnasieskolor verkligen kunna sättas på kartan.

Öppettider i simhallen:

Simhallen drivs sedan hösten 2016 av företaget Medley. Öppettiderna i simhallen kan avvika något beroende på tävlingar osv. Titta på Medleys hemsida för aktuella öppettider för Jakobsbergs simhall. Där finner du även aktuella prislistor för bad, gym mm.