Se alla

Stoppa nedskärningarna på Järfällas elevhälsa!

Vänsterstyret sparar på elevhälsan, vi vill satsa

På Barn- och ungdomsnämndens senaste möte 7/12 beslutade vänsterstyret (S, C och V) att spara 3 miljoner kronor på elevhälsoverksamheten. Det betyder att det 2024 blir mindre resurser till skolsköterskor, kuratorer och psykologer i Järfällas skolor. I vårt budgetförslag ville vi istället satsa 4,6 miljoner extra på elevhälsan. Detta innebär att det med vänsterstyret blir totalt 7,6 miljoner kronor mindre till elevhälsan jämfört med Liberalernas, Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag.

Vad innebär då 7,6 miljoner kronor mindre? Det hade exempelvis kunnat användas till att anställa 10 nya skolsköterskor eller skolkuratorer på heltid vilket hade inneburit att fler elever som mår dåligt hade fått hjälp.

Och dessvärre är behovet av sådan hjälp stort. I Järfälla har vi ett stort problem med hög skolfrånvaro: 12% av eleverna i Järfällas grundskolor är frånvarande från skolan mer än en dag i veckan i genomsnitt. Det är häpnadsväckande höga siffror. Vänsterstyrets recept för att komma tillrätta med detta är tydligen att dra ner elevhälsoverksamheten istället för att satsa på den.

Styrets budget täcker inte skolans behov

Tyvärr är detta i linje med tidigare beslut vi sett från vänsterstyret. I vårt budgetförslag för 2024 ville vi satsa totalt 30 miljoner kronor mer på skolorna. Kostnaderna ökar snabbt på grund av den höga inflationen vilket lett till högre kostnader för exempelvis löner och mat. Därför tyckte det vi var mycket viktigt att skolorna skulle få en ordentlig ökning i budgeten för att hantera detta. Vänsterstyret röstade nej till vårt förslag och antog istället en budget som inte täcker de ökande kostnaderna med tuffa besparingar som följd. Trots att vänsterstyret höjer skatten kraftigt så skär man ändå ner på skolorna.

Utöver detta så röstade man alltså i Barn- och ungdomsnämnden för ytterligare besparingar om 10,5 miljoner kronor, varav drygt 3 miljoner på elevhälsan. Några exempel på vänsterstyrets övriga besparingar i skolan:

  • Totalt lägger vänsterstyret (S, C och V) 30 miljoner mindre skolan i sin budget jämfört med den borgerliga oppositionen (L, M, KD).
  • Elevpengen som styr hur mycket pengar skolorna får till sin undervisning täcker inte kostnadsökningarna för högre löner. Vänsterstyret lägger 27,8 miljoner kronor mindre på elevpengen jämfört med i L, M och KD:s budget.
  • Elevhälsoverksamheten får totalt 7,6 miljoner kronor mindre i anslag jämfört med L, M och KD:s budget.
  • Anslaget till musikklasserna tas bort
  • Projektet ”rörelse i skolan” fasas ut
  • Volymbaserade neddragningar på skolskjutsar, fritidsklubb, modersmål, omsorg på obekväm arbetstid, resursskola