Se alla

Villor och småhus

Fler småhus, färre höghus i betong

Under förra mandatperioden arbetade Liberalerna för mer blandad bebyggelse i Järfälla. En blandning av lägenheter och småhus samt mellan olika boendeformer skapar en mer attraktiv boendemiljö för alla. Vår vision är en grön trädgårdsstad istället för tätt bebyggda höghus i betong, och det är något vi kommer fortsätta kämpa för!

Mindre betongstad, mer trädgårdsstad!

Nybyggnationen i Järfälla har mestadels varit höghus i tät stadsmiljö med asfalt och betong och få grönytor. Men det som framför allt efterfrågas i Järfälla är villor och radhus. Därför vill vi ställa om planeringen i kommunen till fler småhus. Mindre betongstad och mer trädgårdsstad helt enkelt.

Ett Järfälla för alla
Ett mindre tätbebyggt Järfälla blir också en mer attraktiv miljö för barn att växa upp i. De trånga höghuskvarter som byggts ger mycket små förskolegårdar för barnen att leka i. Boverkets rekommendation är 40kvm lekyta per barn – den minsta förskolan i de nybyggda kvarteren i Barkarbystaden har så lite som 4kvm(!) per barn.

Ett grönare Järfälla
Det finns starka miljöskäl att bygga småhus då de som regel byggs i trä medans höghus förutsätter stål och betong för att kunna byggas kostnadseffektivt. Barkarbystaden/Veddesta är ett av Europas största stadsbyggnadsprojekt. Om vänsterstyrets vision om att bygga en tät betongstad uppfylls innebär det en enorm miljöbelastning då betongtillverkning har oerhört hög klimatpåverkan.

Liberalerna vill att Järfälla ska behålla sin karaktär som en grön kommun med blandad bebyggelse. Därför behöver Järfälla fler småhus och färre höghus i betong.

Relaterade artiklar