Se alla

Trygghet i kommunen

För ett tryggare Järfälla.

Verklig frihet kräver också trygghet. Frihet är också att kunna känna sig trygg – där du bor, där du väntar på bussen, går hem från krogen eller tar en löprunda.

JÄRFÄLLA SKA VARA EN TRYGG KOMMUN

Kraftfulla åtgärder mot ungdomsbrottslighet
För att komma till bukt med den ökande ungdomsbrottsligheten behöver kommunen arbeta med både förebyggande och akuta åtgärder. Lyckosamma exempel från andra kommuner är FFT, funktionell familjeterapi för normbrytande ungdomar och deras föräldrar samt Sluta-skjut-metoden.

Tidiga förebyggande insatser och bättre samordning mot droger och våld
Den öppna drogförsäljningen på Järfällas gator måste få ett slut. Drogerna och gängen som står för försäljningen skapar otrygghet och bidrar till ökat våld. Det behövs bättre samordning mellan bland annat skola, socialtjänst och polis. Det är också viktigt med tidiga, förebyggande insatser för att fånga upp de ungdomar som riskerar att hamna på glid.

Fokus på arbete och egen försörjning
Ett arbete att gå till är på många sätt avgörande för möjligheten att etablera sig i samhället. Alltför många i vår kommun står utanför arbetsmarknaden och saknar därmed egen försörjning. Huvudprincipen ska vara att den som har försörjningsstöd ska också delta i en meningsfull sysselsättning såsom exempelvis praktik eller extratjänst med målsättningen att på så vis etablera fler på arbetsmarknaden och bryta utanförskapet.

Fler kommunala ordningsvakter
Det behövs fler kommunala ordningsvakter i Järfälla. Genom att ansöka hos Polisen om utökade så kallade LOV 3 områden kan kommunen förstärka tryggheten i kommunens utsatta områden. Kommunen ska också uppmuntra fler nattvandringar med föräldragrupper runt om i kommunen.

Fler kameror på offentlig plats
Erfarenheter från andra kommuner visar på att fler kameror på offentlig plats bidrar till att minska otryggheten. Vi vill att kommunen tar initiativ till att i samarbete med polisen sätta upp kameror i kommunens utsatta områden.

Avhopparverksamhet för kriminella
En avhopparverksamhet riktad mot kriminella organiserad i samarbete mellan socialtjänst och polis har visat sig framgångsrik i andra kommuner och är en viktig komponent i det brottsförebyggande arbetet. Avhopparverksamheten kan finansieras genom bidrag från polismyndigheten.

Relaterade artiklar