Se alla
Parkering Barkarbystaden

Trafik

Bygg bort trafikköerna!

Trafiksituationen i Järfälla är mycket ansträngd med långa köer. Liberalerna vill att kommunen skyndsamt tar fram ett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med de stora flaskhalsarna i rusningstrafiken.

Bort med trafikköerna

Trafiksituationen i Järfälla är mycket ansträngd med långa köer i rusningstrafik. När Liberalerna styrde 2018–2022 tog vi fram en trafikutredning för att se hur kommunen kan åtgärda de stora flaskhalsarna i trafiken. En stor del av problemet är av- och påfarter till E18. Viksjöleden genom Veddesta och förbindelser från södra kommundelen till E4 och E18 är också viktiga att åtgärda.

Trafikproblemen kommer förvärras i takt med att kommunen växer ytterligare. De åtgärder som behövs är mycket kostsamma och kommer ta tid att få på plats. Det är ytterligare ett skäl till att takten i nybyggnationen fortsatt måste hållas nere.

Ett av de första besluten som vänsterstyret fattade efter valet 2022 var att besluta om avstängning av biltrafiken på Barkarbybron. Det är ett olyckligt beslut. Barkarbybron är en av få tvärförbindelser över E18. Barkarbybrons stängning medför en stor risk att trafiken mot E4 och E18 istället flyttar till Ekvägen som är en trång villagata och redan idag hårt trafikbelastad. När Ekvägen inom något/några år måste rivas upp för att byta ut de uttjänta avloppsrör som ligger därunder blir situationen än värre. För att komma tillrätta med flaskhalsarna i trafiken behöver Järfälla kommun fler tvärförbindelser över E18, inte färre.

Relaterade artiklar