Se alla
bostadspolitik liberalerna

Stadsbyggnadspolitik

Förnya och utveckla Järfälla

Liberalerna vill:

Järfälla är idag en attraktiv kommun att bo i. Tillgången till stora sammanhängande naturreservat längs Mälaren, på Järvafältet och vid Ängsjö uppskattas av många. De ingår i de gröna kilar som är ett viktigt inslag i Stockholmsregionens naturvärden och som gör det möjligt att uppleva en sammanhängande natur i närheten av Mälarens stränder från innerstadens malmar ut mot vidsträckta skogar och jordbruksmark.

Pendeltågstrafiken och utbyggnaden av nya E 18 gör det än mer attraktivt att bo i Järfälla.  Den fortsatta utbyggnaden av järnvägen mellan Sundbyberg och Kallhäll, förbifarten och T-baneavtalet förstärker detta.

När nu Järfälla växer liksom hela stockholmsregionen är det viktigt att dessa kvalitéer bibehålls även när vi bygger nytt. Utbyggnaden måste också göras på ett sådant sätt att den nödvändiga utbyggnaden av infrastruktur och kommunal service, bl a förskolor och skolor, inte drabbar Järfällaborna i form av skattehöjningar eller försämringar av den kommunala servicen. En alltför snabb befolkningsökning med bostadsproduktion i tidigare helt obebyggda områden innebär stora påfrestningar för kommunens ekonomi.  Vi kan inte räkna med att skatteintäkter från nyinflyttade i tillräcklig utsträckning möter kostnadsökningar.