Se alla
Stadsbyggnad

Stadsbyggnad

Sänk byggtakten i Järfälla!

Järfälla har vuxit för snabbt för länge, och då har det framför fler höghus med många lägenheter. Under förra mandatperioden sänkte vi byggtakten och minskade byggnationen, men det räcker inte – vi vill göra mer! Vi fortsätter arbeta för att sänka byggtakten och fokus ska ligga på att bygga mer villor och småhus.

Kvalitet före kvantitet

När Liberalerna var med och styrde kommunen 2018–2022 minskade vi tempot i kommunens nybyggnation. Vi satsade på kvalitet istället för kvantitet och vi tog fram en arkitekturpolicy för en mer varierad bebyggelse. Vi arbetade även för en balans mellan olika boendeformer – därför drog vi ner på antalet hyresrätter i planeringen och planerade för en blandad stad med bostadsrätter, hyresrätter och småhus. Vår vision är en grön trädgårdsstad istället för tätt bebyggda höghus i betong. Vi tog också fram en trafikutredning för att reda ut det trafikkaos som de tidigare årens byggnation hade orsakat.

Efter valet 2022 styr återigen Socialdemokraterna med hjälp av Centerpartiet och Vänsterpartiet. Dessvärre vill det nya vänsterstyret återigen satsa på höghus framför småhus och en stor andel hyresrätter. Det är beklagligt. Vänsterstyrets vision om en tät betongstad ger inte bara en oattraktiv och otrygg stad – det skapar också stora hål i kommunens finanser.

Liberalerna har i 20 år varnat för att den snabba expansionen av kommunen. Utbyggnaden på Barkarbyfältet och i Veddesta är ett ekonomiskt riskfyllt projekt. Vi motsatte oss det tunnelbaneavtal som undertecknades när Socialdemokraterna styrde kommunen – ett avtal som förbinder Järfälla att bygga minst 14000 bostäder fram till 2035. Vi varnade för att en så pass snabb utbyggnad skulle skapa stora problem i kommunens ekonomi med hög belåning och höga kostnader för nya förskolor, skolor och vägar. Nu ser vi att det blev precis så som vi varnade för.

Tillåts vänsterstyret att återigen öka takten i byggnationen och återigen prioritera höghus framför småhus och hyresrätter framför bostadsrätter är risken stor att de problem vi idag ser med hög kommunskuld, skenande kostnader och trafikkaos fortsätter förvärras. Järfälla behöver utvecklas i varsam takt och med hänsyn till våra befintliga bostadsområden. Järfälla behöver en sänkt byggtakt.

Relaterade artiklar