Se alla
miljöpolitik Järfälla

Miljöpolitik

Den globala uppvärmningen angår alla människor på jorden. Det är viktigt att vi i Järfälla lokalt vidtar åtgärder för att minska våra utsläpp. Föroreningar i luft och vatten och buller påverkar direkt vår hälsa och livskvalitet.

Liberalerna vill:

Vi vill

  1. verka för att det gamla, oljeeldade värmeverket i Jakobsberg, ersätts med ett modernt, effektivt och klimatsmart system för försörjning av fjärrvärmenätet
  2. effektivisera insamlingen av biologiskt avfall och tillsammans med grannkommunerna organisera ett system för rötning av avfallet, så att biogas kan utvinnas
  3. agera för att den mycket störande flygtrafiken över bostadsområdena i Viksjö och Skälby samt Görvälnreservatet begränsas
  4. slå vakt om och förbättra skötseln av våra naturreservat och kvarvarande jordbruks- och ängsmarker
  5. kräva miljöhänsyn när kommunen gör upphandlingar