Vi vill
  1. verka för att det gamla, oljeeldade värmeverket i Jakobsberg, ersätts med ett modernt, effektivt och klimatsmart system för försörjning av fjärrvärmenätet
  2. effektivisera insamlingen av biologiskt avfall och tillsammans med grannkommunerna organisera ett system för rötning av avfallet, så att biogas kan utvinnas
  3. agera för att den mycket störande flygtrafiken över bostadsområdena i Viksjö och Skälby samt Görvälnreservatet begränsas
  4. slå vakt om och förbättra skötseln av våra naturreservat och kvarvarande jordbruks- och ängsmarker
  5. kräva miljöhänsyn när kommunen gör upphandlingar

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.