Se alla

kultur- och fritidsliv

För Liberalerna i Järfälla är kultur och fritid viktiga kommunala uppgifter. För att Järfälla ska förbli en attraktiv och växande kommun krävs ett levande föreningsliv.

ETT AKTIVT KULTUR OCH FRITIDSLIV

Ge fler en möjlighet att delta i kulturskolan
Den kommunala kulturskolan dras idag med långa köer vilket gör att många barn inte får möjlighet att delta. Vi vill möjliggöra även för föreningar och privata aktörer att bli en del av kulturskolans utbud så att utbudet breddas och köerna kan kortas. 

Bättre tillgång till idrottshallar
Järfälla tillhör de kommuner i länet med sämst tillgång till idrottshallar. Det är ofta långa köer till idrottsföreningarnas verksamheter eftersom det saknas halltider. Vi vill därför se över utbudet av idrottshallar och planera för fler hallar i kommunen.

Mer föreningsverksamhet i utsatta områden
Ett livaktigt föreningsliv är en viktig nyckel till positiv utveckling av bostadsområden. Därför vill vi göra en särskild satsning på  idrotts- och kulturföreningar som bedriver verksamhet i utsatta områden.

 

Relaterade artiklar

26 september 2023

Fritidsgård på Söderhöjden

För oss är det viktigt att alltid utreda utreda risker och möjligheter med föreningsdriven fritidsverksamhet innan ny etablering sker. Men även se vilka lärdomar som…