Se alla

Järfälla kommun

Fakta om Järfälla

Järfälla kommun ligger i Upplands landskap och tillhör Stockholms län. I Järfälla finns det ca 67000 invånare som bor i kommunens fyra kommundelar,Kallhäll-Stäket, Viksjö, Barkarby-Skälby och Jakobsberg. Centralorten i Järfälla kommun är Jakobsberg där det 2005 fanns ca 24000 invånare. Järfälla inrättades som kommun 1863 men det har funnits människor i Järfälla sedan yngre stenåldern (4100-1700 f Kr).

Järfälla kommun står inför stora förändringar med större projekt som BarkarbystadenMälarbananFörbifart Stockholm och förtätning av bl.a. Jakobsberg. Du kan läsa mer om dessa projekt via länkarna.

 

Kommunikationer I Järfälla

Järfälla kommun ligger endast 2 mil nordväst om Stockholm, 3 mil från Arlanda flygplats och 1 mil från Bromma flygplats. Det finns därmed mycket goda kommunikationer oavsett om du ska resa till Stockholm central, Kiruna eller New York.

Till Stockholms central tar man sig bäst med pendeltåg som tar ca 15-20 minuter. Från Järfälla kan man åka från 3 olika pendeltågsstationer: Barkarbystation, Jakobsbergsstation och Kallhällstation.

Det går även många bussar från Järfälla och du kan resa både inom kommunen och ut från kommunen med bussar. I Jakobsberg så finns det en helt nybyggd buss-station med ett flertal busslinjer bl.a. så kan du åka direkt till Barkarby handelsplats från Jakobsberg.

Kommer du med bil så går E18 genom Järfälla kommun med av och påfarter i bl.a. Kallhäll, Jakobsberg och Barkarby.

Med den planerade Förbifart Stockholm så kommer snabbt att ta sig till och från Järfälla med bil. Det finns en planerad av och påfart mellan Hjulsta och Barkarby. Detta kommer att göra att du snabbt kommer att kunna resa runt Stockholms täta trafik och på ett enkelt sätt ta sig från norr till söder. Med en ny motorväg från Kungens Kurva mot Haninge så kortas restiden avsevärt.

Det planeras även för en fjärrtågstation i Barkarby liknande den som finns i Flemingsberg. När den är byggd så kommer man att kunna resa med fjärrtåg inom Sverige från Barkarby station. Här kan du läsa mer om Barkarbystation och Veddestabron

De goda kommunikationerna gör kommunen till en av de bästa kommunerna i landet att bo, arbeta och driva företag i.

 

Kommunen i siffror:

Storlek: 63,39 km2 varav 54,05 km2 är land och 9,34 km2 består av vatten

Folkmängd: 66912

Befolkningstäthet: 1237,96 inv/km2

Koordinater: 59°26′N 17°50′O

Skatt: 30,73 %

Antal arbetsställen: 5130

Största arbetsgivare: Järfälla kommun

Största näringsgren: Handel ca 22 %

Kommundelar i Järfälla 

Kallhäll-Stäket

Viksjö

Barkarby-Skälby

Jakobsberg

Orter i Järfälla kommun

Järfälla kommun består av flera orter och som nämndes i början så är Jakobsberg huvudorten i kommunen. Barkarby, Barkarbystaden, Kallhäll, Stäket, Viksjö, Skälby, Veddesta, Bolinderbyn, Nyberg, Berghem mfl är andra större och mindre orter i kommunen.

Järfällas kommunvapen

Järfälla kommun har ett kommunvapen sedan 1955 som föreställer ett lamm av silver med ett dubbelkors i guld mot en grön bakgrund.  Kommunvapnet började användes 1955 men först 1977 blev det registrerat.

Järfällas församlingar:

Järfälla församling tillhör Stockholm stift och Sollentuna kontrakt. I Järfälla församling finns följande kyrkor: Görvälns griftegård, Järfälla kyrka, Maria kyrka, Sankt Lukas kyrka, Viksjö kyrka.

Görvälns begravningsplats byggdes mellan åren 1966-1977 och det var arkitekten Per Friberg som utformade ritningarna.

Brukets skidbacke.

Brukets skidbacke ligger bredvid Görväln slott strax utanför Jakobsberg i Järfälla. Skidbacken används under vintertid av mänga för olika vintersporter. Vill man åka snowboard i en snowboardpark i Stockholm så är Brukets skidbacke ett bra alternativ. Bruket har flera nedfarter och från toppen av backen får man en unik utsikt över hela Järfälla.

Skiduthyrning finns vid liften och 50 m därifrån så finns det ett cafe.

Även på sommaren är Bruket mycket välbesökt, man kan ta en promenad upp till toppen och titta på utsikten, springa eller gå upp och grilla på grillplatsen med utsikt över Mälaren. Söker du en downhillbana för montainbike i Stockholm så ska du absolut besöka Bruketbacken i Järfälla.

 Görväln slott

Görvälnslott ligger några km från Jakobsbergs centrum och Viksjö centrum. I en vacker vik så ligger Görväln slott på en höjd med utsikt över Mälaren. Det finns många fina gångstigar och parkvägar i direkt anslutning till slottet vilket ger besökarna stora möjligheter att vandra utmed Järfällas strandlinje mot Mälaren. Görvälnsslott belönades hösten 2012 med ett fint prisi Wolrd Travel Awards i konkurrens med flera andra europeiska hotell, något som vi uppmärksammade i detta inlägg.

Utbyggnad av Järfälla kommun

Järfälla står inför en större utbyggnad under de närmsta 3-15 åren. En rad byggprojekt kommer utveckla hela kommunen och kraftigt öka befolkningen. I samband med denna utbyggnad så ställs också ökade krav på trafiken i området. Flera satsningar på kollektivtrafiken har beslutats och kommer inom en snar framtid att börja byggas.

Mälarbanan är ett av de större projekten för spårtrafiken som redan nu 2012 har påbörjats. Genom Järfälla kommun så löper idag två stycken spår för pendeltåg, godståg och fjärrtåg. Dessa spår kommer att utökas till 4 st genom kommunen. I samband med detta så kommer Järfällas samtliga pendeltågstationer att byggas om i olika grad. Barkarby station och Kallhälls station byggs om helt samtidigt som Jakobsbergs station får ytterligare en uppgång till perrongen vid Söderdalens bostadsområde.

Barkarbystation:

Stationen som den ser ut idag kommer inom kort att byggas om helt. En ny station i Barkarby kommer att byggas ett par hundra meter närmare Jakobsbergsstation.  Barkarby kommer troligen att få den största stationen i Järfälla i samband med ombyggnaden. Stationen planeras i framtiden även att bli en fjärrtågstation som kan komma att kallas för Stockholm Väst. Barkarbystation får också en ny bussterminal med väntplatser inomhus och en uppställningsplats för bussar. Denna bussterminal kommer till en början att placeras i den södra stationsbyggnaden för att senare flyttas till den norra stationsbyggnaden där även fjärrtågstationen kommer få sin nedgång.

Den nuvarande Barkarbybron som passerar över Barkarbystation kommer även den att få en efterlängtad renovering. Dock kommer den biltrafik som inledningsvis kommer gå över bron att försvinna då man bygger jätteprojektet Veddestabron. Barkarbybron kommer i framtiden alltså att bli en gång och cykelbro med nedgång till Barkarbystation i Järfälla.

Jakobsbergsstation:

Stationen i Jakobsberg är Järfällas mest trafikerade station. Den byggdes för några år sedan om med en stor luftig vänthall med några mindre butiker. Idag finns det en uppgång till Jakobsbergs station från den tunnel som leder från Jakobsbergs centrum mot Kvarnplatsen. Under 2011 så beslutades det för att ytterligare en uppgång till Jakobsbergsstation ska byggas vid den södra änden av stationen. Järfälla kommuns mest trafikerade station får därmed två uppgångar till perrongen i Jakobsberg. Den nya uppgången placeras så att boende från Söderhöjden och Söderdalen inte behöver gå till Jakobsbergs centrum för att komma till tåget. Även alla elever som går vid gymnasieskolan i Jakobsberg kommer få en nära uppgång till Jakobsbergsstation i samband med tillbyggnaden.

Kallhälls station:

Ytterligare en stor ombyggnad av Järfällas pendeltågsstationer kommer i Kallhäll. Mälarbanans dragning genom Järfälla ställer stora krav på framkomligheten för fjärrtågen. Av den anledningen så har man i Järfälla valt att bygga en station liknande den i Västerhaninge. Det blir 4 perronger i Kallhäll, de två yttre kommer ligga i gatunivå med påstigning direkt från gatan. Den mittersta perrongenblir för regional-och fjärrtåg. Det är fortfarande oklart om det kommer stanna tåg på den perrongen när detta skrivs.

Det finns också planer på att det kommer byggas 7 spår i Kallhäll. I och med detta så får Järfälla en uppställningsplats för pendeltåg i kommunen.

Stenkrossar i Kallhäll.

I samband med bygget av Mälarbanan så kommer trafikverket bygga två stenkrossar i närheten av Kallhäll. Sök på sidan så får du mer information om stenkrossarna.

Under hösten 2012 så förekommer det planer på att bygga ett flertal stenkrossar längs med järnvägsspåren genom Järfälla kommun.

Polisen Jakobsberg.

I Jakobsberg så finns det ett poliskontor på Hästskogen 88 och på polisen i Jakobsberg så arbetar det 6 stycken poliser. Poliskontoret är inte en polisstation och därmed är det endast öppet på onsdagar 16-17. Polisen i Järfälla har som främsta uppgift att vara ute och patrullera och poliserna är en vanlig syn runt omkring i Järfälla. På dagtid ser man ofta polisen patrullera i Jakobsbergs centrum, polisen arbetar förebyggande i Järfälla och besöker många skolor där de berättar om sitt arbete och lär känna ungdomar runt om i Järfälla. Som vanligt kontaktar du polisen på 112 vid akut behov, ickeakuta frågor ställs till 11414.

Viksjöleden

En av de viktigaste vägarna i Järfälla kommun är Viksjöleden. Viksjöleden via Viksjö ut till Barkarby handelsplats, E18 och Barkarbystaden och mot andra hållet via Jakobsberg och brandstationen i Jakobsberg. Viksjöleden är en tvåfilig väg som under 2012-2013 kommer att bli allt mer belastad av tunga transporter och personbilar. Läs mer om Viksjöleden in inläggen :

Folkpartiet är oroade över den ökade trafikmängden på Viksjöleden och kräver en utbyggnad av vägen så den blir 4-filig istället för 2-filig. Folkpartiet Järfälla anser att en utbyggnad av Viksjöleden är viktigare än Veddestabron som inte har några påfarter till E18.

Ytterligare belastning på Viksjöleden kan komma att uppstå i samband med att Växthusvägen byggs.

Bostadsområden i Järfälla under uppbyggnad:

Söderdalen:

Söderdalen ligger nedanför Söderhöjden i centrala Jakobsberg som kommer att börja byggas under 2013. Området kommer att bestå av ca 1250 lägenheter och hela området byggas av byggföretaget JM