Se alla

Innovation

Järfälla ska vara en klimatsmart och innovativ kommun

Vi tror på människans förmåga att lösa problem. Vetenskap, teknikutveckling och tillväxt ger utvecklingskraft och lösningar på dagens miljö- och klimatproblem. Digitaliseringen och delningsekonomin banar väg för nya konsumtionsmönster och beteenden.

JÄRFÄLLA SKA VARA EN KLIMATSMART OCH INNOVATIV KOMMUN

Underlätta återvinning
Det ska vara lätt att återvinna på rätt sätt. Därför behövs det fler hushållsnära återvinningsplatser i kommunen och i våra småhusområden ska fler avfallstyper såsom papper, kartong etc hämtas vid bostaden (så kallad fraktionshämtning av hushållsavfall). På så vis undviks långväga transporter i onödan samtidigt som mängden avfall som kan återvinnas ökar.

En ambitiös koldioxidbudget med uppföljning på kort och lång sikt
Med hjälp av koldioxidbudgeten kan kommunen få reda på var de mest effektiva insatserna bör läggas för att kommunen ska bidra till att Parisavtalets klimatmål nås och det är ett arbete som bör utvecklas. Det kan exempelvis handla om energieffektiviseringar av kommunala fastigheter vilket utöver miljönyttan kan medföra stora besparingar.

Koldioxidavtryck som komponent i upphandlingar
Genom att prioritera klimatsmarta alternativ i upphandlingar kan kommunen bidra till ökad miljönytta och minskade utsläpp.

Digitalisering av processer och arbetsformer
Genom att modernisera och digitalisera system och processer kan kommunen spara pengar. Ett exempel på detta är att digitalisera kommunens arkiv.

Benchmarking av nyckeltal mot jämförbara kommuner
Ett ambitiöst kvalitetsarbete är viktigt för att kommunen ska kunna leverera en verksamhet med hög kvalitet och effektivitet. En regelbunden benchmarking av nyckeltal inom kommunens olika verksamheter mot andra jämförbara kommuner är en viktig del av detta arbete.

Relaterade artiklar