Se alla
Järfällas budget

Ekonomi

Järfälla måste få ordning på ekonomin!

Hela Sverige genomgår ekonomiskt tuffa tider, och Järfälla kommun är extra sårbart. Vänsterstyrets snabba utbyggnad av kommunen har lett till stora kostnader och en växande kommunskuld. För att inte riskera besparingar i kommunal kärnverksamhet och skattehöjningar måste kommunen ställa om fokus omgående.

Kommunskulden måste minska

En växande kommun behöver ta långsiktig hänsyn till ekonomin. Järfälla har på grund av den snabba utbyggnaden dragit på sig mycket stora skulder – kommunskulden uppgår i skrivande stund till ca 5 miljarder och prognosen pekar på en fördubbling de kommande åren. Det skulle göra Järfälla till en av Sveriges mest skuldsatta kommuner. Det är inte hållbart. Därför måste tempot i nybyggnationen hållas nere och fokus istället läggas på att minska låneskulden.

Byggtakten drabbar service
När kommunen växer behövs stora investeringar i förskolor, skolor, vägar och annan infrastruktur. Man har hoppats att intäkterna från försäljningen av kommunal mark ska täcka upp för kostnaderna men så har inte blivit fallet. Som ett resultat sitter vi nu med en mycket hög kommunskuld och mycket höga räntekostnader. Om skulden fortsätter att öka kommer räntekostnaderna tvinga fram både stora skattehöjningar och stora besparingar på Järfällas kärnverksamhet som skola och äldreomsorg.

Styret måste dra i nödbromsen, inte gasa
Tyvärr visar det nuvarande vänsterstyret (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet) ett ointresse för de ekonomiska problemen. Istället för att försöka minska kommunskulden har man beslutat om ett mycket kostsamt bygge av ett nytt kommunhus för omkring 1 miljard kronor. Man utreder också om Järfälla ska använda sig av tomträtter i den fortsatta utbyggnaden – något som skulle minska kommunens markintäkter avsevärt under lång tid och förhindra avbetalningar på kommunskulden.

Relaterade artiklar