Järfälla är en kommun med många cykelbanor och cykelleder både genom bebyggda områden och stigar och större leder. Vi anser att detär viktigt att alla kan känna sig trygga med att cykla i Järfälla sig på cykelvägarna i Järfälla utan att riskera att olyckor sker. Liberalerna tog därför i april 2017 fram ett förslag om att placera ut hinder på Järfällas cykelbanor.

Liberalerna vill också se att cykelvägarna byggs ut och blir fler för att öka tillgängligheten till olika områden i kommunen. Vi har bland annat försökt driva igenom att cykelbanan utmed Mälarvägen OKQ8 till Görväln förses med en tydligare barriär mot den långa bilvägen. Detta för att fler ska kunna röra sig tryggt i området. En liknande lösning har byggts mellan Kallhäll och Jakobsberg där cyklister idag skiljs åt från trafiken på ett tryggare sätt.

Vi anser också att det är viktigt att det finns goda parkeringsmöjligheter vid fritidsanläggningar, centrumanläggningar och där kollektivtrafiken har knutpunkter. Det måste vara enkelt att ta sig till och från kollektivtrafiken i Järfälla.

Cykeln är ett bra komplement till resor med bil och buss i en kommun som Järfälla. I den utbyggnad som sker med en ökad andel bilar är det viktigt att cykelbanorna tar en tydlig roll i stadsplaneringen. Ju fler som använder cykel i stället för bil ju mindre utsläpp får vi i Järfälla.

 

Vår politik

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.