nikoletta.jozsa@jarfalla.se

Politisk sekreterare/sakkuning

Anders Bengtsson
anders.bengtsson@jarfalla.se
anders.bengtsson@liberalerna.se

Om Nikoletta

Nikoletta Jozsa är gruppledare för Liberalerna i Järfälla sedan 2014. Nikoletta har idag uppdrag i socialnämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och har en rad andra uppdrag i Järfälla kommun. Nikoletta har också en ledamotsplats i landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting samt i Tandvårdsberedningen och beredningen för kvinnohälsa.

Nikoletta är socionom, författare, och socialpolitisk expert inom en rad frågor och en flitigt anlitad föreläsare inom dessa områden. Hon har också arbetar som skolkurator och biträdande rektor på en f-9 skola inom Stockholm stad.

Många av de motioner Liberalerna i Järfälla har lagt de senaste åren är författade av Nikoletta som tex möjligheten att barn ska erbjudas fler böcker för att främja läsandet, tak över huvudet-garanti, bostad först, förebyggande arbete, höjd löner inom socialtjänsten och många fler.

För pressbilder mm, vänligen kontakta anders.bengtsson@liberalerna.se

Riksdagskandidatur 2018

Jag vill vara en röst för det glömda Sverige i riksdagen.

I dagarna får Liberaler material i brevlådan om provvalet till riksdagen. Jag söker ditt förtroende i denna rådgivande omröstning och vill kort förklara varför. Jag vill driva en socialpolitik i riksdagen som baseras på evidens, forskning och medmänsklighet. En socialpolitik som ligger i framkant och som hjälper och stöttar människor istället för att döma dem.

Jag vill vara en röst för de som inte hörs. För barn, vuxna och äldre som lever i samhällets utkant och som samhället inte alltid står upp för. Jag kämpar bl a för människor som lever i hemlöshet, i utsatthet, för människor med narkotikabruk som behöver stöd och för barn som far illa. Jag kämpar för ett samhälle där varje individ ska kunna uppfylla sina egna drömmar och mål, oavsett bakgrund. Ett Sverige där alla räknas, där vi ser alla som människor och inte en siffra.

Jag har 25 års erfarenhet i socialt arbete och när riksdagsvalet hålls 2018 är jag klar master i socialt arbete som komplettering till min socionomexamen. Jag har arbetat som kurator, biträdande rektor, konsult i sociala frågor, föreläsare och har ett stort ideellt engagemang för människor i hemlöshet och människor med ett skadligt bruk av narkotika och alkohol.

Det är dags att vi talar mer om det glömda Sverige och driver en politik där vi hjälper människor istället för att döma dem.

För att vi ska uppnå detta önskar jag att du lägger en röst på mig i den rådgivande omröstningen till riksdagen. Undrar du något om mina frågor eller vill lära dig mer får du gärna kontakta mig via mail eller här på Facebook. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Uppdrag:

Kommunalt Brottsförebyggande råd Ledamot 2015-11-23 – 2018-12-31

Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-23 – 2018-10-14

Kommunstyrelsen Ledamot 2015-11-23 – 2018-10-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2015-11-23 – 2018-10-31

Socialnämnden 2:e v. ordf 2015-11-23 – 2018-12-31

Årets företagare i Järfälla (jury) Ledamot 2015-11-23 – 2018-12-31

Pressbilder:

Foto Malin Benbasat

Primär bild längst till vänster

Nikoletta JozsaNikoletta Jozsa Nikoletta Jozsa