nikoletta.jozsa@jarfalla.se

Politisk sekreterare/sakkunig

Anders Bengtsson
anders.bengtsson@jarfalla.se
anders.bengtsson@liberalerna.se

Om Nikoletta

Nikoletta Jozsa är gruppledare för Liberalerna i Järfälla sedan 2014. Nikoletta har idag uppdrag i socialnämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och har en rad andra uppdrag i Järfälla kommun. Nikoletta är också en ledamot i Tandvårdsberedningen och beredningen för kvinnohälsa i Stockholms läns landsting.

Nikoletta är socionom, författare, och socialpolitisk expert inom en rad frågor och en flitigt anlitad föreläsare inom dessa områden. Hon har också arbetar som skolkurator och biträdande rektor på en f-9 skola inom Stockholm stad.

Många av de motioner Liberalerna i Järfälla har lagt de senaste åren är författade av Nikoletta som tex möjligheten att barn ska erbjudas fler böcker för att främja läsandet, tak över huvudet-garanti, bostad först, förebyggande arbete, höjd löner inom socialtjänsten och många fler.

För pressbilder mm, vänligen kontakta anders.bengtsson@liberalerna.se

Jag vill vara en röst för de som inte hörs. För barn, vuxna och äldre som lever i samhällets utkant och som samhället inte alltid står upp för. Jag kämpar bl a för människor som lever i hemlöshet, i utsatthet, för människor med narkotikabruk som behöver stöd och för barn som far illa. Jag kämpar för ett samhälle där varje individ ska kunna uppfylla sina egna drömmar och mål, oavsett bakgrund. Ett Sverige där alla räknas, där vi ser alla som människor och inte en siffra.

Jag har 25 års erfarenhet i socialt arbete. Jag har arbetat som kurator, biträdande rektor, konsult i sociala frågor, föreläsare och har ett stort ideellt engagemang för människor i hemlöshet och människor med ett skadligt bruk av narkotika och alkohol.

Det är dags att vi talar mer om det glömda Sverige och driver en politik där vi hjälper människor istället för att döma dem.

Undrar du något om mina frågor eller vill lära dig mer får du gärna kontakta mig via mail eller här på Facebook. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Uppdrag:

Kommunalråd 2018-

Kommunstyrelsen Vice ordförande, Ledamot sedan 2015-11-23

Kommunalt Brottsförebyggande råd Ledamot 2015-11-23 – 2018-12-31

Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-23 – 2018-10-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot sedan 2015-11-23

Socialnämnden 2:e v. ordf 2015-11-23 – 2018-12-31

Årets företagare i Järfälla (jury) Ledamot 2015-11-23 – 2018-12-31

Pressbilder:

Foto Malin Benbasat

Primär bild längst till vänster

Nikoletta JozsaNikoletta Jozsa Nikoletta Jozsa