Liberalism är en politisk ideologi och samhällssyn. Idag har många partier ställt sig bakom liberalismen och många påstår sig vara just liberala. Beroende på var i världen man befinner sig kan liberal ha väldigt skilda betydelser samtidigt som en liberal idag skiljer sig från en liberal i mitten av 1900-talet.

Liberalismen värnar om individernas frihet att själva bestämma t.ex. var de ska arbeta och bo. Liberalism är demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet.

1.Liberal i USA

När man i USA talar om liberaler handlar det huvudsakligen om dem som företräder socialliberalismen. Demokraterna är det parti som betecknar sig liberala i USA. Motpolen är det konservativa partiet Republikanerna med Ronald Reagan, George Bush och George W Bush som under många år ledde USA. Liberalismen fick ny vind 2008 när Barack Obama valdes till presidentposten.

Folkpartiet är Demokraternas närmaste motsvarighet i Sverige även om vissa demokrater hellre skulle anse sig tillhöra Kristdemokraterna eller Socialdemokraterna.

2. Liberala inriktningar

Det finns fler olika inriktningar inom liberalismen. Här nedan kan du läsa om de största. Vi har undvikit att ta med nya varianter på liberalismen som vissa politiker vill identifiera sig med t.ex. konservativt socialliberal. Kombinerade begrepp som uppfinns för att kunna kalla sig för liberal talar allt som oftast emot sig själva.

3.Socialliberalismen

Många svenska politiker kallar sig för socialliberala idag. Någon som ser sig som socialliberal strävar efter individens frihet där alla ska ha samma möjligheter och rättigheter. För att dessa rättigheter ska fungera oberoende av hur marknaden ser ut ska staten, enligt socialliberaler, garantera att alla har tillgång till utbildning, sjukvård och arbeten/försörjning.

Om man enkelt ska försöka hitta ett ursprung till socialliberalismen får man gå tillbaka till förhållanden i Storbritannien i mitten av 1800-talet. En rapport visade att det fanns arbetare i gruvor  som kanske inte borde arbeta där som bl.a. barn och gravida. Detta fick många politiker med liberal syn att kräva att staten skulle gå in och förhindra att barn och gravida skulle tvingas in i arbete för att försörja familjen.

Inom socialliberalismen betonas individens yttrandefrihet, yrkesfrihet och föreningsfrihet.

Folkpartiet liberalerna är Sveriges liberala parti där många av dess ledande personer beskriver sig själva som socialliberaler. Många andra partier har försökt att följa med på det socialliberala spåret trots att den egna grundideologien talat emot. Därför är det också vanligt att ovanliga uttryck för socialliberalism uppkommer som t.ex. konservativt socialliberal.

Liberalerna och liberalism

4. Nyliberalismen

Som en kontrast till socialliberalismen dök det under 1900-talets senare del upp något som kallades för nyliberalism. I Storbritannien kunde man under 80-talet se mängder av privatiseringar av olika statliga verksamheter. Margaret Thatcher var ett av ansiktena utåt för nyliberalismen. Under 1980- 90-talet kunde vi även  i Sverige se att staten började sälja ut olika verksamheter till privata aktörer på marknaden. Det engelska uttrycket för nyliberala är neoliberalism och libertarianism.

Nyliberaler strävar efter ett samhälle med minimalt inflytande från staten. Nyliberaler anser ofta att statens uppgift ska begränsas till landets försvar, domstolar och polisutövning. Nyliberaler brukar också hävda att beskattning av befolkningen är densamma som stöld. Hur staten ska beskatta befolkningen för att upprätthålla försvar, polis och domstolar är något som nyliberaler ofta diskuterar och försöker hitta lösningar på.

Nyliberalism och välfärdsstaten

När det kommer till hur en välfärdsstat ska fungera anser många nyliberaler att man själv ska betala för de tjänster man använder sig av. I vissa fall skulle en försäkring kunna täcka individens kostnader. I ett samhälle med stora inkomstskillnader uppstår oundvikligen tillfällen där medborgarna inte har råd att betala för tjänsten eller försäkringen. I dessa fall anser nyliberaler att familjen i första hand ska hjälpa till.  Man tror också att donationer till välgörenhet kommer öka när skatten försvinner. Detta skulle då hjälpa de medborgare som behöver ett ekonomiskt stöd.

Inom nyliberalismen anses det av många, med hänsyn till individens frihet, fullt logiskt att tillverkning, användning och försäljning av narkotika skulle vara lagligt. Detta skulle i förlängningen leda till ett säkrare bruk av droger. Det talas också om att prostitution skulle vara tillåtet och också rätten att bära vapen.

I Sverige hittar vi inte något nyliberalt parti. Dock hävdar Wikipedia att Liberala Partiet som grundads 2004 är ett nyliberalt parti. Av de större partierna anses Moderaterna var det parti som står närmast nyliberalismen i Sverige. Dock ser man ofta att de politiska ungdomsförbunden MUF och CUF är mer nyliberala än själva partiet.

5. Liberalism enligt Folkpartiet

Folkpartiet har på sin hemsida en förklaring till sin liberalism. Samhället bygger på tre pelare:

Andlig frihet – individen ska ha full rätt att uttrycka politisk övertygelse, religiös övertygelse men också sina alla andra övertygelser.

Materiell frihet –  individen ska ha rätt att själv välja bostad, livsstil och yrke

Solidaritet –   Insikten om de sämst ställdas villkor är alltid en viktig utgångspunkt för vårt arbete. I ett liberalt välfärdssamhälle bidrar stat, kommuner och frivilliga gemenskaper till alla människors trygghet och förankringar.”  www.folkpartiet.se. För den som vill lära sig mer om liberalismen har Liberalerna en mycket utförlig beskrivning på sin hemsida liberalerna.se

6. I många länder använder liberalerna en klargul färg för att symbolisera liberalismen. Orange användes tidigare i Sverige av Folkpartiet för att symbolisera liberalismen. I samband med namnbytet från Folkpartiet till Liberalerna utökade liberalerna antalet färger i den grafiska profilen. Idag används både gult och orange i material från Liberalerna.