I media kan vi dagligen ta del av historier om socialt utanförskap i Sverige. Arbetslösa, barn, hemlösa, personer som får ekonomisk bistånd, kriminella och brukare. Historier som ofta är hjärtgripande och upprörande.

Innebörd av socialt utanförskap

Vad är då socialt utanförskap. För att använda uttrycket korrekt så måste man först förstå dess innebörd. Ordet social utanförskap dök upp under valrörelsen 1996 och det var alliansen bestående av  Fp, M, Kd och C som började använda sig av uttrycket. Sedan 2006 så har detta uttryck också börjat användas av andra partier och Socialdemokraterna använder ofta alliansens uttryck i sina debattartiklar och tal.

Begreppet socialt utanförskap handlade 2006 om att beskriva den grupp som står utanför arbetsmarknaden i Sverige. Personer som behövde någon form av ersättning var således en person i socialt utanförskap. För att kunna använda sig av uttrycket för att göra jämförelser så behövde man kunna överföra detta i statistik och man gjorde det genom att använda sig av sk helårsekvivalenter. En helårsekvivalent är en person som blir försörjd med hjälp av ersättning under 1 år. En helårsekvivalent kan var 1 person under 1 år eller 2 personer på 6 månader. Med hjälp av användandet av sk helårsekvivalent så kunde alliansen och främst Moderaternas Anders Borg ta fram statistik av det då nya uttrycket socialt utanförskap. Ser man till statistiken så har det sociala utanförskapet under åren 1993-2006 legat strax över 1 miljon för att 2007-2011 minskat med undantag för 2009 då det ökade något.

Under de senare åren blivit ett vidare begrepp som används i olika sammanhang för att beskriva individer eller grupper. Nu ser man att grupper som t.ex. minoriteter placeras i socialt utanforskapgruppen socialt utanförskap eller att barn och vuxna som står utanför en kamratgrupp på jobbet eller i skolan hamnar i ett socialt utanförskap. Begreppet har som vi kan se vidgats från att handla om bidrag till att handla om olika grupper i samhället. Ofta har begreppet kommit att handla om de som är arbetslösa, bidragsberoende, sjukskrivna, de som har en liten bekantskapskrets osv. Samtliga partier oavsett ideologi och politisk inriktning använder sig av uttrycket.

Socialt utanförskap och UNICEF

Socialt utanförskap debatteras ofta och UNICEF skrev för ett tag sedan en artikel om att stora barngrupper i förskolan ökar risken för socialt utanförskap bland barn. UNICEF startade för ett par år sedan kampanjen #utanför. En kampanj inriktad mot utanförskapet och ett sätt för att få politiker över hela landet att förbättra situationen för barn i utanförskap. Kampanjen kommer att drivas på bl.a. sociala medier som Facebook, Twitter och deras blogg. Klicka på länkarna längst ner för att ta del av kampanjen.

Twitter  #utanför https://twitter.com/search?q=%23utanf%C3%B6r&src=hash

Facebook: https://www.facebook.com/UNICEF-Sverige?ref=ts&fref=ts

UNICEF blog: http://blog.unicef.se/

Detta inlägg är flyttat från vår tidigare blogg.